Nyheter

Drapsmannen skrev til Apenes-familien

Etter å ha sett Georg Apenes dele sine innerste følelser om det bestialske drapet på moren i 1978 på fjernsyn bestemte gjerningsmannen seg for å skrive brev til familien.

-Jeg kan bekrefte at Georg og jeg har fått hvert vårt likelydende brev fra mannen. Noe mer har jeg ikke lyst til å si, forteller Inger Christine Apenes til Demokraten.

Vanskelige år

Over halvannen A4 side redegjør den nå 43 år gamle Fredrikstad-mannen om sitt forhold til drapssaken som han selv tilstod 29 år etter at udåden ble begått.

Brevet, som en profilert prest fra distriktet har hjulpet ham med å formulere, har etter hva Demokraten kjenner til hovedfokus på drapsmannens egen livssituasjon i årene mens etterforskningen pågikk for fullt og fram til han selv ble bedt om å forklare seg sist vinter.

Gjerningsmannen understreker at han har hatt mange nedturer både psykisk og fysisk som følge av den grusomme hemmeligheten han har båret på i nesten tre tiår.

Selve drapshandlingen og hva som foranlediget det skjebnesvangre innbruddet i Heibergsgate 43 den 6. mai 1978 blir bare såvidt berørt i teksten.

-Kommer han med en beklagelse til familien, Inger Christine Apenes?

-Jeg vil ikke si noe om innholdet. Det eneste jeg kan si er at vi har fått et brev fra ham.

Sendte brevet til Inger Johanne Apenes

Heller ikke Georg Apenes vil svare på spørsmål om brevets innhold. Ei heller vil han bekrefte eller avkrefte noe om hvorvidt 43-åringen kommer med en uforbeholden unnskyldning til famiien.

-Har brevet fra gjerningsmannen påvirket deg følelsesmessig i den eller andre retningen?

-Jeg ser ikke at brevet, som jeg vet han har fått hjelp med å skrive, trenger å utløse noen kommentar fra meg. For øvrig var brevet som ble sendt til min søster i Heibergsgate stilet til min avdøde mor Inger Johanne Apenes. Vel, vel - alle kan gjøre feil, avslutter Georg Apenes som likevel synes det er bra at morens drapsmann har tatt kontakt med en fagperson som kan være til hjelp og støtte.