Nyheter

– Hestehandel om veterinærhøgskolen

Regjeringen vil flytte Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet i Oslo til Ås i Akershus. Regjeringen blir beskyldt for å drive politisk hestehandel for å dempe intern strid etter vedtaket om Trillemarka.

Det er delte meninger om flyttingen, men avgjørelsen falt etter gruppemøtet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe onsdag. Et forslag om å sende forslaget tilbake til regjeringen ble forkastet med 30 mot 26 stemmer.

– Et stort mindretall var skeptisk til å bruke 2,4 milliarder kroner for å bryte opp en velfungerende institusjon i Oslo bare for å flytte den tre mil innenfor den samme regionen, sier Marit Nybakk, som representerer Oslo, til NTB.

I Stortinget støtter Venstre flyttingen, mens de andre opposisjonspartiene er kritiske.

Hestehandel

Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet karakteriserer forslaget som en gedigen hestehandel for å dempe interne motsetninger i regjeringen etter vedtaket om Trillemarka.

Nybakk er ikke uenig i en slik karakteristikk.

– Jeg forstår at det foregår en tøff kamp innad i regjeringen, men dette må ikke gå ut over viktige forskningsmiljøer, sier hun.

Nybakk legger også vekt på at sterke fagmiljøer har sagt nei til flytting.

Hun tror ikke siste ord er sagt. Hun regner med at det vil ta tid før flyttingen kan gjennomføres, og at det i mellomtiden vil komme nye korsveier, blant annet et landsmøte i Ap.

– Ikke hestehandel

Både landbruksminister Terje Riis Johansen (Sp) og forskningsminister Tora Aasland (SV) avviser at de har vært med på noen form for hestehandel.

Riis-Johansen sier at saken har vært til behandling i lang tid, men at det var først onsdag Arbeiderpartiets stortingsgruppe ga sitt klarsignal.

– Stortingsgruppa gikk inn for flytting med stort flertall. Det var de faglige argumentene som ble avgjørende. Det er tross alt ikke det samme å flytte fra Oslo til Ås som å flytte et tilsyn fra Oslo til en by på en helt annen kant av landet, sier Aps utdanningspolitiske talskvinne, Anniken Huitfeldt.

Det første forslaget om flytting ble fremmet av Venstre i stortingsperioden 1997-2001.

– Styrker miljøet

Landbruksminister Riis-Johansen var svært fornøyd da han presenterte forslaget onsdag kveld.

Han legger stor vekt på at lokalisering til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) betyr en styrking av et relativt lite universitet og en mulighet til å bygge en helt ny forskning- og utdanningsinstitusjon med vekt på bioproduksjon, matvitenskap og akvakultur.

– Satsing på et grønt universitet innebærer noe nytt og innovativt for norsk høyere utdanning og forskning og for veterinærfeltet, konkluderer forskningsminister Aasland.

Kostnadsoverslaget for flytting er usikkert, men det vil koste om lag det dobbelte å flytte til Ås som å bygge ut på Adamstuen. Ved flytting blir imidlertid tomten i Oslo frigjort. For tre år siden ble den taksert til 660 millioner kroner.

– Politisk spill

Både Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet karakteriserer flytteforslaget som en hestehandel. Det samme gjør byrådet i Oslo.

Frps utdanningspolitiske talsmann, Anders Anundsen, sier forslaget er useriøst.

– Interne uenigheter og en gedigen hestehandel har ført til at regjeringen over bordet har bestemt at Veterinærhøyskolen skal flyttes. Hestehandelen skjer som følge av at Sp tapte kampen om å verne store områder i Trillemarka, hevder han.

Hans Olav Syversen (KrF) følger opp med å si at det er fullstendig uakseptabelt av Ap, SV og Sp å foreta en hestehandel der Veterinærhøyskolen ofres for å få ro i regjeringen.

– Vedtaket er i strid med alle faglige anbefalinger og vil medføre store kostnader, sier han.

Kultur- og utdanningsbyråd i Oslo, Torger Ødegaard (H) mener at regjeringen bruker penger på å flytte forskning i stedet for å drive forskning. (©NTB)

Mer fra Dagsavisen