Nyheter

Apenes-drapet er snart foreldet

6. mai neste år er drapet på Inger Johanne Apenes (61) strafferettslig foreldet. Hvis ikke politiet innen den tid har en siktelse klar betyr det at det mye omtalte drapet trolig vil forbli uoppklart.

Siden januar har stjerne-etterforskeren Sturla Osen fra KRIPOS jobbet med saken, sammen med blant andre politiførstebetjent Geir Kristiansen ved Fredrikstad Polistasjon.
Politiet holdt i går en pressekonferanse og ber nå publikum innstendig om nye tips som kan bidra til å kaste lys over draps-mysteriet.
- Bakgrunnen for at vi nå har sett på saken på nytt er at vi vil forsøke å nyttiggjøre oss av tilgjengelig ny teknologi. I denne sammenheng kan derfor nye tips være svært nyttige. Utfra tidligere gjennomganger av saken har vi denne gang sett på bevegelsene rundt drapstidspunktet i et større geografisk perspektiv enn tidligere. Slik saken nå står kan vi dessverre ikke si at vi står overfor noe gjennombrudd. Vi er derfor helt avhengig av nye tips - som vi kan sjekke opp mot opplysningene vi allerede sitter på, sier Geir Kristiansen.

Alt på data

Sturla Osen fra KRIPOS er regnet som en av landets fremste drapsetterforskere. Samtlige drapssaker han har hatt befatning med de siste 25-årene har blitt oppklart.
Osen har heller ikke gitt opp å løse Apenes-gåten, selv om foreldelsesfristen nærmer seg raskt.
- Opplysningene som tidligere var nedfelt på kilovis av papir er nå komprimert i et oversiktelig dataprogram. Det letter arbeidet enormt. Håpet er at vi får inn nye opplysninger på tampen som vi kan sjekke mot opplysningene i dataprogrammet. På den måten kan vi raskt sjekke ting ut av saken - eller gå videre dersom det er aktuelt. Noe av problemet er jo at dette skjedde for 24 år siden, men jeg vil understreke at alle tips fortsatt kan være av interesse, sier Osen.

«Trolig er det noen som vet»

- Min erfaring med denne type saker tilsier at det er stor sannsynlighet for at noen der ute vet noe. Veldig ofte betror drapsmenn seg til sine nærmeste, venner eller familie. Dessverre er det slik at mange kan føle belastningene med å gå til politiet å fortelle hva de vet som for stor, men vi lever i håpet om at noe vil skje før foreldelsesfristen innhenter saken, sier Osen.
- Det er også nærliggende å tro at den som har utført drapet har en problematisk hverdag. Å gå å bære på noe slikt alene gjennom en årrekke er en brutal belastning. Angst, depresjoner, søvnløshet og mareritt følger ofte i kjølvannet av frykten for å bli avslørt, sier Osen.

Fingeravtrykk

Geir Kristiansen opplyser at det politiet ikke har fått oppklarende svar på er fire uidentifiserte fingeravtrykk - i tillegg til funn av dyrehår.
- Fingeravtrykkene er kjørt gjennom det sentrale registeret - uten at det er funnet matchende avtrykk. Når det gjelder dyrhårene er de i en slik forfatning at det ikke er mulig å gjøre en DNA-analyse. Det kan ikke utelukkes at både fingeravtrykkene og dyrehårene kan settes i sammenheng med selve drapshandlingen, sier Geir Kristiansen.

«Solid hådtverk»

Selv om saken til nå er uoppklart understreker Sturla Osen at de som tidligere har etterforsket saken har gjort et solid arbeid.
- Utfra de metodene og de tekniske mulighetene man hadde til rådighet i 1978 kan jeg vanskelig se at noe kunne vært gjort særlig annerledes. Det vi nå forsøker er å bruke ny teknologi på gamle opplysninger - og forhåpentligvis de nye som måtte komme inn i tiden framover, sier Osen.
- Som sagt. Vi har et lønnelig håp om at noen vet noe - og tar kontakt, avslutter Osen.