Nyheter

Frasier seg gjenvalg

Anne Lise Ulriksen ønsker ikke lenger å være øverste leder for organisasjonen «By- og bygdelistene». I oktober overlater hun vervet til andre.

- Jeg frasier meg gjenvalg av helsemessige årsaker. Når man ikke føler seg på topp skal man heller ikke påta seg slike tunge verv, sier 53-åringen til Demokraten.
Gründer
Det er smerter av kronisk art som tvinger Ulriksen til å sette helsa foran politikken. Men gi seg i Nei til Stortkommune vil hun ikke:
- Jeg trapper ned engasjementet i By- og bygdelistene slik at kreftene kan kanaliseres mot de mer nære gjøremål i NTS, sier Ulriksen som formelt har bedt om avløsning fra det landsdekkende forbundet hun selv var med å bygge opp fra 1997.
I løpet av de fire årene siden har By- og bygdelistene vokst seg til en organisasjon større enn flere av partiene som er representert på Stortinget.
- Vi hadde ved siste valg cirka 100.000 stemmer. I dag har vi 25 ordførere - blant annet i Hamar kommune - og 31 varaordførere. Oppslutningen er på landsbasis fortsatt stigende, oppsummerer den abdiserende Ulriksen.
Under det kommende landsmøtet 20. oktober skal By- og bygdelistene gjenoppta diskusjonen om å bli et et politisk parti som stiller til stortingsvalg. Da vil organisasjonen få et økonomisk løft av dimensjoner ettersom en stemme gir 12 kroner i kassa.
Ulriksen:- Mens de aller, aller fleste enkelt-listene rundt om i landet sliter tungt med økonomien har vi heldigvis en annen situasjon i Fredrikstad. Her gikk kommunestyret i sin tid inn for at de «alternative partiene» skulle få 40 prosent av den ordinære partistøtten - det vil si rundt en femmer pr. stemme.

Mer fra Dagsavisen