17.maikomiteen: – Barnetoget har vært for langt

– Det aller meste er i henhold til de tradisjonene, men noen endringer blir det, sier leder i 17. maikomiteen, Camilla Eidsvold.

17. maikomiteen er godt i gang med årets store arrangement. Komiteen har i år som før medlemmer fra Kirken, FGU, Etat skole, speiderne, FRID, politiet, Musikkrådet, Ungdomsrådet, russe-presidentene, Virksomhet Vei, Parkering og transport og to oppnevnte medlemmer av Bystyret - Camilla Eidsvold og Inger Christine Mulvad Apenes.

Ny togrute

I løpet av høsten 2018 har 17.maikomiteen gjennomført en undersøkelse ute blant alle skolene, FAU og elevrådene.

– Etter gode konstruktive tilbakemeldinger har vi gjort endringer både på togrute til Barnetoget og når det gjelder transport, skriver Eidsvold i en pressemelding.

– Det er særlig lengden på barnetoget vi har hensyntatt. I tillegg er det mye byggevirksomhet i sentrum, noe som også har vært en del av bildet. Vi har endret ruta slik at vi ikke vil gå gjennom Gågata, men heller velge Storgata nordover og avslutte ved Torvbyen. På denne måten mener vi at det vil være både kortere og bedre for logistikken ved avslutningen. Det vil bli en tredeling av toget ved avslutningen slik at det er lettere å ha oversikt over barna.

Tilbringerbusser

Når det gjelder transport har 17. maikomiteen endret stoppested for avstigning ved å kjøre bussene til Togstasjonen mot Akademiet og Rektor Westernsgate. Dette for å lette noe på logistikken ved stasjonsområdet.

– Det vil være transport av elevene til Barnetoget på bestilling fra skolene, og shuttelbusser. Nærmere rutetider og hvor disse shuttelbussene skal gå vil vi komme tilbake til.

– Togruten for Folketoget er ikke endret, og vil som i fjor avslutte på Stortorvet med taler av blant annet årets russ.