Nygård: – Den største kjærlighet pårørende til beboere på sykehjem kan vise nå er å holde seg borte

Ordfører Jon-Ivar Nygård styrer Fredrikstad fra sitt hjemmekontor. – Jeg er ikke spesielt engstelig for egen del, men veldig opptatt av å unngå å spre smitte til mennesker i utsatte grupper, også i egen familie, sier han.

– Selv om du tenker og handler profesjonelt i din rolle, må jo dette også berøre deg og dine tanker? Vi fikk vel alle noen «sjokktanker» når vi innså alvoret?

– Av og til tar man seg i å tenke at dette er massivt og noe vi ikke har erfart, men hovedfokus er likevel å gjøre det vi skal. Fredrikstad kommune har et stort apparat og er godt organisert. I disse dager kan vi også være glad for at vi øvet på pandemi i 2017 hvor vi gjennomførte øvelsen ì «Virus».

– Det viktigste nå er at vi viser omtanke for hverandre. I dag betyr ikke det å gi hverandre gode klemmer, dessverre. Å tenke at man selv ikke er redd for å bli syk og ikke bryr seg om anbefalinger om å ikke samles i større grupper, håndvask, etc. er ikke bare egoistisk, det er alvorlig og potensielt livsfarlig. Koronaviruset har vist seg å være tøffere for eldre og mennesker i risikogrupper. Nå må alle bidra til å dempe den eksplosive veksten i antall smittede, sånn at vi har nok sykesenger til å hjelpe de som trenger hjelp.  

Ikke spre smitte til utsatte grupper

Fredrikstad kommune har satt krisestab hvor kommunens toppledelse, nøkkelpersonell og ordfører/varaordfører er med. Arbeidet ledes av kommunedirektør Nina A. Tangnæs Grønvold.

– Hvordan fungerer arbeidet for ordføreren med hjemmekontor?

–  Det fungerer ganske bra og trolig enda bedre når vi nå kobler oss på i møter med Skype.

– Du er selv far, frykter du smitten for deg og dine?

– Jeg er ikke spesielt engstelig for egen del, men veldig opptatt av å unngå å spre smitte til mennesker i utsatte grupper, også i egen familie.

Les også: Så mange har fått påvist korona-smitte i Fredrikstad

– Det er garantert barn som har foreldre som sliter i situasjonen vi er i nå - hva gjøres for å hjelpe dem? 

– Det er mange som sliter på ulikt vis nå. Nasjonale og lokale myndigheter vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen. Det kan hende det blir aktuelt å trekke veksler på frivillighet, men alle tiltakene må være gjennomtenkt og forankret.

Satte raskt krisestab

Torsdag kom varselet om de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Ordføreren i Fredrikstad ble orientert på samme måte som resten av befolkningen, gjennom statsministerens pressekonferanse, forteller han.

– Fikk politisk- og administrativ ledelse i kommunen tid til å forberede seg? 

– Nei, men vi ante jo at noe var i gjære, når vi mottok varselet om pressekonferanse fra statsministeren. Klokka 13:00 på torsdag besluttet kommunedirektøren å sette kriseledelse. Ettersom Oslo og Bergen allerede hadde besluttet å stenge sine skoler, begynte administrasjonen også hos oss å forberede for dette allerede før pressekonferansen begynte klokka 14.00.

Alle må bidra

Som kommunens øverste folkevalgte leder er det viktig å skape så mye ro og trygghet som er mulig i situasjonen, sier Nygård, også som privatperson.

– Jeg kan i likhet med alle andre bidra til å få samfunnet til å fungere så godt som mulig i en vanskelig tid. Vår rolle er å få samfunnskritiske funksjoner å fungere, samtidig som vi må kommunisere til befolkingen for å skape så mye ro og trygghet som er mulig i en slik ekstraordinær situasjon. Kjenner vi noen som er ensomme i denne vanskelige perioden, ring dem!

– Kommer Fredrikstad kommune til å trappe opp tiltakene lokalt og er det aktuelt å stoppe ferjeavganger for å hindre smitte?

– Det gjøres hele tiden vurderinger av tiltak, men vi har underveis valgt å ligge tett på nasjonale råd og vedtak. Så langt har det ikke vært aktuelt å stoppe kollektivtransport. Det er få reisende, og publikum er bevisste på å holde avstand.

Ønsker å hjelpe lokalt næringsliv

– Et av utslagene vi ser nå er at enkelte bedrifter og yrkesgrupper kommer til å få det vanskelig økonomisk. Kan Fredrikstad kommune bidra til å avhjelpe denne situasjonen? 

– Ja, jeg har fremmet følgende forslag til vedtak i sak som skal opp i formannskapet på torsdag: Kommunedirektøren bes om å vurdere om, og på hvilken måte, Fredrikstad kommune kan bidra til å avhjelpe den vanskelige situasjonen lokalt næringsliv og befolkningen nå befinner seg i. Det bør innledes dialog med representanter for næringslivet for å drøfte mulige tiltak, sier Nygård og fortsetter;

– Begrunnelsen er slik: De ekstraordinære nødvendige tiltakene som er iverksatt kan gi dramatiske konsekvenser for lokalt næringsliv og befolkningen. Ordfører ber om at kommunedirektøren gjør vurderinger av eventuelle lokale tiltak for å avhjelpe situasjonen, som kan gjennomføres i tillegg til nasjonale tiltak. Det pekes på virkemidler som utsatt innbetaling av avgifter/skatt og brukerbetalinger, tilskuddsmidler og bruk av næringsfond.

– Budsjett og penger betyr ikke alltid alt? 

– Nei, og dessuten er også kommunale inntekter følsomme for fall i aktiviteten i samfunnet.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse: «Husk at dette er forbigående. Det vil bli bedre»

Fokus på eldre og utsatte grupper

Det er spesielt utsatte grupper og eldre som står i faresonen ved dette virusutbruddet. Derfor har vi innført flere tiltak i denne sektoren, forklarer ordfører Nygård.  

– Vi har innført restriksjoner på besøk der vi har døgnoppfølging av brukerne. I etat hjemmesykepleie har vi stengt dagsenter for eldre, innført besøksrestriksjoner i omsorgsboliger, besøksforbud på Akutt og rehabiliteringsavdelingen og besøksrestriksjoner på Helsehuset. Her har vi en vekter ved inngangen som stiller spørsmål etter eget skjema, på samme måte som nå gjøres ved Sykehuset Østfold. Fortløpende vil vi vurdere andre og eventuelt endrede tiltak.

– Hva vil du si til pårørende som ikke får møte sin ektefelle eller far/mor? 

– Den største kjærlighet de kan vise sine er å holde seg borte nå.

– Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ber om fri ferdsel i bommene, med bakgrunn i at flere bør bruke egen bil og færre kollektiv-transport. Dette for å redusere faren for koronasmitte. Er dette noe som blir vurdert? Eller anser du det som et politisk utspill i en vanskelig tid? 

– Jeg ser på det som så langt unna sakens kjerne at jeg ikke har brukt mye tid på det i disse dager, avslutter en travel ordfører fra sitt hjemmekontor.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona