Ny arbeidsavtale: Nå skal det bli ryddig for ansatte i bemanningsbransjen

Arbeidsavtalen i bemanningsbransjen for bygg er en historisk milepæl, mener Fellesforbundets nestleder.

Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Arbeidsavtalen i bemanningsbransjen for bygg er en historisk milepæl, mener Fellesforbundets nestleder.

Fellesforbundet og bemanningsbransjen er blitt enige om en arbeidsavtale for de rundt 10.000 ansatte i norske bemanningsbedrifter som leies ut til bygg. Kontrakten sikrer ansatte i bemanningsbedrifter en økt forutsigbarhet for når de skal jobbe og hvor mye.

– Å få på plass en arbeidsavtale med NHO Service og Handel som gir de ansatte forutsigbarhet og trygghet i arbeidsforholdet, er en historisk milepæl. Dette er en omfattende positiv endring for ansatte i bemanningsbransjen, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet til FriFagbevegelse.

LES OGSÅ: Starter opp Fair Play Bygg Østfold

LES OGSÅ: Dømt og konkurs, men fortsatt full drift i Østfold-firma

80 prosent stilling

Det er et uttrykt mål både fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel om at flest mulig ansettes i høye stillingsprosenter. I arbeidsavtalen står det at «Fellesforbundet og NHO Service og Handel har et mål om at flest mulig skal jobbe i minst 80 prosent stilling gjennom året og at arbeidstaker i de periodene hvor han eller hun leies ut, fortrinnsvis skal leies ut til fulltidsstilling».

Arbeidstaker skal også «informere bemanningsforetaket om lønnet arbeid i friperiodene for annen arbeidsgiver». Avtalen innebærer også at arbeidsgiver ikke kan nekte fri til annet lønnet arbeid i friperiodene, med mindre det er klart at arbeid for en annen arbeidsgiver vil føre til at arbeidstaker ikke vil kunne utføre sine plikter etter arbeidsavtalen.

– Tidligere kunne arbeidsgiver nærmest sjonglere og frasi seg alt ansvar for ansatte mellom oppdrag. Det var også bakgrunnen for begrepet om løsarbeideren. I denne avtalen vil ikke dette lenger være mulig, sier Krogstad, som i mange år har vært kritisk til malene på NHOs arbeidsavtaler uten lønn mellom oppdrag. Nå, derimot, er han fornøyd. Avtalen er et resultat av en konstruktiv dialog mellom arbeidslivets parter, sier han.

– Når målet er at flest mulig skal jobbe i minst 80 prosent stilling, er det naturlig at de ansatte har en høyest mulig stillingsgrad. De fleste er utenlandske arbeidstakere. De ønsker fleksibilitet og utvidet friperioder gjerne knyttet til feriene. Da vet de også når de skal arbeide og ha fri. Den økonomiske motivasjonen som bedriftene hadde før med med lavere stillingsgrader, forsvinner med denne avtalen.

Plan for inneværende år skal foreligge senest 1. desember året før, påpeker Fellesforbundets nestleder.

LES OGSÅ: Sykehusstreiken stanset med tvungen lønnsnemnd

Tydelig krav fra NHO

Da Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel avholdt årsmøte nylig, ble det besluttet å gjøre arbeidsavtalen obligatorisk å bruke for alle medlemsbedrifter som leverer til bygg.

– Det er et krav om at denne arbeidskontrakten er obligatorisk for våre medlemsbedrifter innen bygg. Kravet setter vi fordi det har vært krevende å håndtere situasjonen med bemanningsvirksomheter i bygningsbransjen, særlig på grunn av svært stor etterspørsel. Vår funksjon sammen med Fellesforbundet kan samle denne bransjen om nye standarder og forhåpentlig bidra til ro i bemanningsbransjen for øvrig, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, til FriFagbevegelse.

Enigheten mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel innebærer at 10.000 arbeidskontrakter skal erstattes med den nye arbeidsavtalen. Det vil ta tid. En tredjedel av de ansatte i norske bemanningsbedrifter leies nemlig ut til bygg- og anleggsbransjen.

LES OGSÅ: Norge står for første gang på lista over verdens verste land for arbeidstakere

Forventer oppfølging

– Bransjeforeningen vil nå følge opp årsmøtes enstemmige vedtak om å gjøre denne arbeidsavtalen obligatorisk. Jeg har ingen grunn til å tro at våre bemanningsbedrifter innen bygg og anlegg ikke akter å følge opp denne avtalen, sier Kaltenborn.

Denne avtalen viser at den norske modellen virker, og at arbeidslivets parter kan løse utfordringer sammen. Det har altfor lenge vært en hard debatt om bemanningsbransjen. For at privat og offentlig sektor skal få løst oppgavene sine, spiller denne bransjen en helt avgjørende rolle, påpeker hun.

Partene medgir at det er spesielle utfordringer knyttet til bemanningsvirksomhet i bygningsbransjen. Med ønske om å sikre ryddige forhold i bemanningsvirksomhetene og å ivareta en positiv utvikling i framtiden, gikk NHO Service og Handel og Fellesforbundet for en tid tilbake i dialog om en egen arbeidskontrakt for personell som leies ut til bygg. Resultatet er altså en avtale som begge partene aksepterer.

Skeptisk bygningsarbeider

Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, forbeholder seg retten til å være skeptisk.

Sanner kan åpne for bemanningsbyråer som lærebedrifter, advarer SV

– Hvis denne avtalen etterleves, særlig når det gjelder dette med forutsigbarhet, er dette et langt skritt framover. Men bemanningsbransjen er ikke kjent for å etterleve alle avtaler. Faren er at en slik avtale blir neglisjert, motarbeidet eller omgått. Jeg har ingen store tanker om bemanningsbransjens evne til å følge opp avtaler til de ansattes beste, sier Vellesen til FriFagbevegelse.

Vellesen gir ingen umiddelbar tommel opp for arbeidsavtalen fordi han mener bemanningsbransjen gang på gang har brutt lover og regler i arbeidslivet. Han stoler ikke på at firmaene som leier ut til bygg vil etterleve arbeidsavtalen.

– Med utgangspunkt i vårt tidligere forhold til bemanningsbransjen, ønsker jeg å se nærmere på hvordan avtalen vil bli praktisert, sier han.

HAR DU TIPS TIL DENNE SAKEN? Send e-post til demokraten@demokraten.no eller ring 99713513

LES OGSÅ:

Arealet dobles på Borg Havn

Fredrikstads "Ikea-jorde" er fire ganger større enn i Vestby

Fredrikstad får ny kino i Sveisehall 1