Nina Tangnæs Grønvold blir ikke rådmann, men kommunedirektør

1. desember avvikles begrepet rådmann i Fredrikstad kommune. Fra da av er det den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør som gjelder.

Kommunehistorie skrives i Plankebyen når det «mektige» rådmannsnavnet snart forsvinner fra kommuneterminologien. Helt tilbake til slutten av 1930-tallet har rådmannen vært byens øverste administrative leder.

MDG-Idas forslag

– Jeg regner faktisk med at jeg får et stort flertall for det som i sin tid var mitt forslag. Signalene tyder på at de aller fleste politikerne ønsker et mer kjønnsnøytralt navn enn rådmann, sier MDG-representanten Ida Julsen (bildet), som i fjor fikk bystyret med seg på en navne-utredning.

FORSLAGSSTILLER: Ida Julsen i MDG.
Foto: HERMUND L. KJERNLI

– Hvorfor ikke rådmann?

– Formann, rådmann og så videre passet nok bedre i en tid da det stort sett bare var menn som fylte slike lederroller. I 2019 synes jeg mannstitlene for lengst har gått ut på dato. Landet har mange kvinnelige rådmenn og selvsagt også mange kvinnelige formenn. Da passer det bedre med leder eller et annet kjønnsnøytralt begrep, forklarer Ida Julsen.

LES OGSÅ: Fikk jobben verdt 43 millioner kroner med å bygge ut Borg Havn (Demokraten+)

Tvilende Laabak

Bare unntaksvis støttes MDG for sine forslag av Ap-flertallsfløya i bystyret. Men i navne-saken vil Julsen og makkeren Henning Aall etter alt å dømme få full tilslutning av de rødgrønne.

LES OGSÅ: Fra parkeringsplass til nytt byrom

– Vi skal behandle denne saken i kveld, men jeg kan nok allerede nå si at vi vil gå for innstillingen, sier Aps gruppeleder Atle Ottesen og understreker:

– I vår tid er kjønnsnøytralitet mer viktig enn noen gang. Og da er kommunedirektør et mer passende navn enn rådmann. Det tror jeg vel de fleste er enige om. I Sarpsborg har de allerede byttet ut rådmannstittelen. Det bør også vi gjøre, mener Ottesen.

LES OGSÅ: Kommunen ga åtte dagers anbudsfrist – i jula (Demokraten+)

Høyres gruppeleder Truls Velgaard stemte i fjor mot Ida Julsens forslag, men vil stemme for når saken kommer til behandling i formannskapet og bystyret denne uka.

– I den nye kommuneloven som skal tre i kraft neste år skal det legges vekt på hensynet til kjønnsnøytralitet. Da vil også vi naturligvis støtte innstillingen som nå foreligger, poengterer Velgaard.

LES OGSÅ: – Gledelige resultater for Fredrikstad kommune

Bjørnar Laabak (bildet), Frps gruppeleder, er imidlertid ikke begeistret for navneendringen.

MOTSTANDER: Bjørnar Laabak (Frp) synes «rådmann» bør beholdes.
Foto: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN

– Vi har ikke behandlet saken i gruppa ennå, men jeg er ikke tilhenger av at vi tar bort rådmannsnavnet, som jo har vært en institusjon i Kommune-Norge i mange årtier. Rådmannen – det er sjefen i kommunen. Og sånn har det vært i mange, mange år. Det er ikke alt i dette samfunnet vi må endre på, resonnerer Laabak.

LES OGSÅ: Anbefaler Nina Tangnæs Grønvold som ny rådmann