– Nesten 800.000 er langt over gjennomsnittet

Mangeårig Bymiljølista-talsmann Jørgen Søderberg Jansen mener de folkevalgte i Fredrikstad må våge å gjennomføre en konstruktiv diskusjon om politikerlønningene uten «å gå i taket».

Av: Arne Børresen

Ifølge Søderberg Jansen er det bare småpartiene Rødt og Bymiljølista som til og fra ønsker å kaste lys over politikerhonorarene – som har hatt en betydelig økning de siste årene. Men temaet har vist seg å være betent, hevder Bymiljølista-profilen.

Opphetet

– Hver gang vi bringer temaet politikerlønninger på banen, blir diskusjonen alltid så opphetet. Kanskje er det fordi man frykter å få redusert lønna si eller bli tatt fra noen goder? Jeg vet ikke. Men uansett er det nå på tide at vi klarer å få diskutert dette fordomsfritt uten at folk blir sinte og sure. Siden det er politikerne som bevilger politikernes lønninger, har vi et særskilt ansvar for å sørge for åpne, gode debatter, sier Søderberg Jansen til Demokraten.

Politikerlønningene har de siste 10-15 åra økt med flere hundre tusen; senest opp med 25.000 fra 763.000 i 2019 til 788.000 i 2020.

– Hva slags erfaringer har du med at diskusjonene blir opphetet?

– La meg ta ett av mange eksempler: For en tid tilbake fremmet vi et forslag at Bystyret skulle avstå fra møtegodtgjørelse for det aktuelle møtet, for å gi sitt bidrag til å bedre kommuneøkonomien. Dette var et bystyremøte hvor mye skulle handle om kommunens anstrengte økonomi, og det var foreslått kutt på mange områder i kommunen. Da mente Bymiljølista at bystyrets politikere burde gå foran som et godt eksempel. Dét forslaget ble sablet ned av de andre partiene i media og i bystyret. Så mye kjeft har antagelig aldri Bymiljølista fått verken før eller siden, sier lokalpolitikeren Søderberg Jansen – også kjent som Fredrikstads kinosjef.

Les også: Fylkestingsrepresentant Fredrik (20) føler seg overbetalt – vil gi tilbake til grasrota (+)

Ingen formelle krav til utdanning

– Du mener 788.000 er en for høy årslønn for en frikjøpt politiker i Fredrikstad kommune? 

– Ja, jeg mener det er for høyt. Politikerlønningene mener jeg skal ligge sånn noenlunde på gjennomsnittet av hva vanlige arbeidsfolk tjener. Nesten 800.000 er langt over gjennomsnittet. Og det for en type jobb som det ikke en gang finnes et formelt utdanningskrav til, sier Søderberg Jansen og får støtte av partiets gruppeleder i Bystyret, Jonas Qvale.

– Alminnelige arbeidstakere tjener ikke 788.000 kroner året. De tjener langt mindre. Vi mener veien å gå framover er å tilby frikjøp til flere politikere, men da til en lavere lønn. Det vil være fornuftig, hvilket jeg tror også velgerne vil mene.

– Rødt flagget lavere lønn i valgkampen og gjorde noe med det ved å gi en betydelig del av lønna som partiskatt til Rødt sentralt. Vil Bymiljølista også ta konsekvensen av den omvendte lønnskampen?

– Vi har ikke noe partiskatt-system hos oss. Dessuten er den samlede stillingsressursen vår på kun 30 prosent – det vil si 10 prosent til Gøran Karlsen og 20 prosent til Jonas Qvale. Men det vi kan love alle innbyggerne i Fredrikstad er at vi vil slåss for lønnsreduksjoner gjennom å endre på reglementet for politikernes godtgjørelse før den neste kommunevalgsperioden. Vi håper at alle partiene nå forstår at vi har fått et nivå som ikke lenger gjenspeiler vanlige folks lønninger, påpeker Jørgen Søderberg Jansen og understreker:

– Det vanlige svaret er at politikergodtgjørelsen vedtas hvert fjerde år. Det stemmer, og det er egentlig en fornuftig løsning, det sittende bystyret skal ikke vedta sin egen lønn. Samtidig fører det til at vi politikere freder oss selv i fire år. Jeg kommer ikke på noen andre områder i kommunen som er skjermet i fire år! Fritidsklubber kan bli nedlagt, det kan bli vikarstopp i skolene, utsettelse av sykehjem, innkjøpsstopp og så videre – så hvorfor skal politikergodtgjørelse være umulig å diskutere, spør Søderberg Jansen.

Les også: Rødt-toppen Hannah (28) reduserte egen lønn med 100.000 kroner

– Aldri opplevd høye temperaturer

Atle Ottesen, Aps gruppeleder i bystyret, kjenner seg ikke igjen i Bymiljølistas beskrivelse av politikerlønns-debatten.

– Nei, jeg har aldri merket noen høy temperatur. Det eneste jeg og flere har understreket, er at det er det avtroppende bystyret som legger føringer for lønna for den etterfølgende bystyreperioden. Man kan altså ikke fastsette sine egne lønninger. Så tidspunktet for diskusjonen er viktig å huske når skal finne sted, sier Ottesen til Demokraten.


– Jeg legger ikke skjul på at jeg har en god lønn. Men jeg må jo også forholde meg til det som forhandlingsutvalget i kommunen har kommet fram til. Det er jo de som forhandler, understreket Aps gruppeleder Atle Ottesen overfor Demokraten nylig. Foto: Erik Wiggo Larsen/arkiv