Neste uke kan det bli sykehusstreik

Fra onsdag neste uke kan det bli streik i sykehussektoren hvis ikke meklingen fører fram. Flere fagforbund varsler nå om streikeuttak.

Både Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital og Helse Bergen kan rammes av streik fra onsdag 29. mai hvis partene ikke blir enige.

YS Spekter og Spekter ble ikke enige om pensjonsbestemmelser i årets forhandlinger. På grunn av forhandlingsordningen i Spekter kom derfor aldri lønnsspørsmålet på bordet før oppgjøret gikk til mekling, opplyser YS Spekter.

YS Spekter krever pensjonsopptjening fra første krone for sine medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse.

– Ufravikelig krav

– Vårt krav om pensjon fra første krone er ufravikelig, sier YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

Omtrent 190 ansatte er tatt ut i streikeuttaket. En eventuell streik i de fire helseforetakene vil ramme blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

YS-forbundene Delta og Parat organiserer blant annet assistenter uten formell utdanning, helsefagarbeidere, ambulansepersonell, helsesekretærer, audiografer, merkantilt ansatte, kjøkkenpersonell og portører på sykehusene.

LO-stat tar på sin side ut 303 medlemmer i de samme sykehusene via medlemmer i Fagforbundet og Fellesorganisasjonen. Også her dreier konflikten seg om pensjon med kravet om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosents stilling skal tjene opp pensjon.

– Forsiktig uttak

Uttaket omfatter 1,2 prosent av de to fagforbundenes medlemmer. En eventuell streik vil ikke sette liv og helse i fare, ifølge forbundene.

– Dersom arbeidsgiver lokalt vurderer at noen av stillingene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, sier nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet.

Meklingsfristen er tirsdag 28. mai ved midnatt.