Navn i nyhetene

Fredrikstad idrettsråd bekymret over kuttforslag: – Vil bidra til å øke forskjellene

Leder i Fredrikstad idrettsråd, Stefan Løkse, bekymrer seg for at det mangler både hender og midler til sosial bærekraft innen idretten.


Navn: Stefan Løkse (40)

Hva: Daglig leder i Fredrikstad idrettsråd

Hvorfor: Fredrikstad kommunes budsjettforslag involverer kutt i støtten til frivilligheten


Stefan Løkse, leder i Fredrikstad idrettsråd.

Hei, Stefan! Dere i Fredrikstad idrettsråd (FRID) har skrevet et debattinnlegg om barnefattigdom og fritidsaktivitet, der dere peker på problemer med kommuneadministrasjonen kuttforslag, som blant annet vil ramme barn og unge i Fredrikstad?

– Ja, kuttforslagene får en stor konsekvens for fritidssamfunnet som både blir under press, og allerede er under press.

Hvordan da?

– Vi har jo sett at etter pandemien har frivilligheten store utfordringer nok hender, rett og slett. Mange idrettslag melder om det. De kuttene administrasjonen foreslår, berører mange gode tiltak som idretten gjør for barn og unge. Som Prosjekt Svøm Fredrikstad, som de vil kutte all støtte til. Det betyr at i 2023 vil 700 deltakere miste nødvendig svømmeopplæring. I 2020 døde 88 personer i drukning på landsbasis, og ser vi i et tiårsperspektiv er det flere som har druknet i Fredrikstad-distriktet. Å sette av ressurser til svømmeopplæring viktig og meningsfullt. Det er en liten kostnad som kan redde mange liv.

Dere peker også på at idretten er mer enn bare sport?

– Ja, vi har også prosjekt idrettsskole, som er et lavterskeltilbud med skolen som miljøarena. Her er hovedmålsettingen mestring med idrettstilhørighet, som har vært holdt på Cicignon, Trara og Nøkleby for sårbare barn. Noen har ikke midler, noen har ikke funnet en aktivitet som passer for dem. I 2022 har om lag 800 barn hatt dette tilbudet, som i 2021 kostet Fredrikstad 500 000 kroner. Vi har også et samarbeid med idrettslag og skoler, som har miljøkontakter, som i 2021 hjalp 400 barn å fortsette i idretten.

500 000 er ikke store summen?

– Nei, vi mener at Fredrikstad får mye aktivitet til en lav kostnad. Det er frivilligheten som driver, og vi mener det aller viktigste er at idretten i Fredrikstad har et inkluderingsfokus. Det er viktig at idrettslagene for opprettholdt rammevilkårene for det inkluderingsarbeidet de gjør. Det er tiltak som er ekstra viktig i en by som Fredrikstad, der barnefattigdommen er nest høyest i landet, på 19 %. Det vil på sikt gi store negative konsekvenser for folkehelsa, relatert til kostnaden. Vi har som mål at ingen barn skal stå utenfor på grunn av økonomiske barrierer.

For å spare, tar de fra de barna som har minst fra før?

– Før dette budsjettforslaget, snakket kommunen direkte om hvordan vi må jobbe for å minske forskjellene. Nå frykter jeg at det vil bli enda større forskjeller i Fredrikstad, hvis man ser bort fra frivilligheten og legger ned. Det er ikke bare det at man legger ned tiltak som er med og hjelper barn som trenger det, men det kan også få konsekvensen at vi får et mer inaktivt Fredrikstad-samfunn fremover.

Men mer direkte da?

– For eksempel Miljøkontaktene, som er en ordning der vi jobber for at klubbene skal ha en person som følger opp barn i sårbare situasjoner, sosialt eller økonomisk. De er god kontakt inn mot foreldre i familier. Det er 24 klubber som til sammen har 60 personer ute i felt. Disse får et lite tilskudd, men kommunen har ingen kostnader på dette. Når kommunen setter press på idrettsrådet, setter de også press på mange av tiltakene vi holder tak i.

Hva tenker du om det, innerst inne?

– Jeg er skuffet. Vi mener dette er svært alvorlig. Vi ser at det er kortsiktig tenkning. Kommunen setter seg store utfordringer ved å skape større forskjeller i Fredrikstad. Det vil synes på folkehelsebudsjettene senere.

Blir du ikke sinna?

– Jeg blir forbauset og . ja, kanskje sint. Det er en miks av mye, det er til å få grå hår av. Det er en veldig alvorlig situasjon.

Hvor bør kommunen heller spare inn?

– Vi har sett at kommuneadministrasjonen har økt de siste årene. De kuttene som foreslås nå, er ikke måten å få et bærekraftig Fredrikstad. Vi snakker om barn og unges helse velferd, oppvekstvilkår, fysisk aktivitet, folkehelse og sosial bærekraft.

Blir dere hørt, i møte med politikerne?

– Det vi vet er at da bærekraft 25 ble lagt fram, har politikerne uttalt flere ganger at forebyggende arbeid for barn og unge skal ivaretas. I henstilling til det, så er det ikke riktig å kutte i de prosjektene vi snakkerom her, ergo håper jeg at politikerne holder sine ord.

I budsjettforslaget ser det ut som det er stikk motsatt?

– Jeg har tillit til politikerne. Dette er kommunedirektøren sitt forslag.

Vi har noen faste spørsmål også, vi kan jo begynne med hvem som var din barndomshelt?

– Det må ha vært noen av de eldre gutta i borettslaget, som var litt kule. De hadde større ferdigheter på ting, bygde større hus i sandkassa, lagde hytte høyere opp i trærne, var bedre i fotball og hockey. Lokale hverdagshelter. Vi hadde ikke sosiale medier den gang.

De var en slags analoge influensere?

– Hehe, ja, det kan du si. Sånn var det å vokse opp på 80-90-tallet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er jeg lite flink på. Da er jeg nok på besøk hos min faste gjeng i borettslaget.

Er det noe du angrer på?

– Det er det alltid. Det er ikke noe jeg tenker mye på, man må se framover.

Hva var din første betalte jobb?

– Peppes Pizza, som kokk.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For idretten. Det burde debatteres om ikke idretten bør være lovpålagt, det kan man gå i tog for. Er naturlig nok opptatt av det, i den tiden vi er i.

Har du et skjult talent?

– Ikke som jeg vet om, eller har oppdaget ennå. Jeg kan riktignok noen grimaser som underholder barna mine, men om det er et talent jeg skal eksponere omverden for, er jeg usikker på!

Hvilke tre personer ville du invitert til middag?

– For utenom samboeren min, men vi har mange middager sammen, så måtte det blitt Thorir Hergeirsson, håndballtrener om sport og coaching. Også lurer jeg fortsatt på hva som egentlig skjedde med William F. Bonney, så en middag med han hadde vært spennende. Også Jim Carrey, da blir det mye latter, det hadde vært helt konge. Og hvis en av dem ikke kan komme, hadde det vært veldig interessant med Obama!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: