Navn i nyhetene

Per Christian Skauen: – Vi ser en urovekkende økning i antall barn som lever i fattigdom

– Sårbare grupper rammes spesielt hardt under koronapandemien. Det kan være familier hvor det foregår vold, psykisk syke, asylsøkere, flyktninger og ensomme, sier Per Christian Skauen i Kirkens Bymisjon Østfold.

Hvem: Per Christian Skauen (50)

Hva: Daglig leder for Kirkens Bymisjon Østfold

Aktuell: Integreringstiltaket «Veiviser» har ekspandert under koronaåret 2020.

I 17 år har Kirkens Bymisjon arbeidet i Fredrikstad. Hvordan har utvikling vært i disse årene?

– Det har vært både spennende og meningsfylt å lede Kirkens Bymisjon sitt arbeid siden oppstarten i 2004. Arbeidet startet med Cafe Britannia, som har blitt en viktig møteplass for mange mennesker i byen. Det har med årenes løp blitt en kafé for alle. For eldre, barnefamilier, studenter, politikere, vanskeligstilte og innvandrere.

… og nå leder du arbeidet i Østfold?

– Det stemmer. Utviklingen fra å være en Kirkens Bymisjon for Fredrikstad til å bli en Kirkens Bymisjon for hele Østfold, har skjedd ved at kommunene Moss, Sarpsborg, Halden og Indre Østfold på eget initiativ har tatt kontakt for å etablere et samarbeid.

Målet er å legge til rette for et varmere og mer inkluderende samfunn. Vi har passert ett år med koronapandemi – hvordan håndterer mennesker som ikke har bodd i Norge i mange år pandemien?

– Det er vanskelig å svare generelt på, fordi koronapandemien rammer forskjellig. Gjennom inkluderingstiltaket «Veiviser» er vi i kontakt med personer som ikke har bodd mange år i Norge. Vi opplever at i disse tider er oppfølgingen av Veivisergruppene ekstra viktig. Mange er generelt engstelige, og vi erfarer at de tar smittevernreglene på alvor.

Behovet for omsorg er stort?

– Uten tvil, mange er bekymret og blir glade og uttrykker takknemlighet for å ha noen å snakke med. En egen Veiviser Facebook-gruppe har vært en viktig kanal til å spre oppdatert helseinformasjon tilpasset målgruppen: Kort, konsist, konkret og lett forståelig. Tett oppfølging har gitt grobunn for trygghet og bidratt til at myndighetenes helseinformasjon har blitt formidlet og overholdt.

Ulike språk og et stort behov for informasjon må ha vært en utfordring?

– I 2020 ble det bevilget midler fra IMDi til «Informasjonstiltak om koronaviruset, for innvandrerbefolkningen i Fredrikstad». Gjennom Veivisermetoden har vi oppnådd en positiv spredningseffekt av myndighetenes informasjon om koronaviruset. De frivillige har videreformidlet informasjonen til deltakerne som igjen har spredd kunnskap og informasjon til sin familie, barn, foreninger og øvrig nettverk. I samarbeid med Fredrikstad kommune produserte vi ti informasjonsfilmer om smittevernrådene på åtte ulike språk, som oppnådde enorm respons. Ressurspersoner i innvandrermiljøer har delt videre i sine fora. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive.

Integreringstiltaket Veiviser skal skape plasser hvor mennesker med innvandrerbakgrunn og norsk bakgrunn møtes, bli kjent og gjøre hyggelige ting sammen. Har dere klart å gjennomføre fysiske møter det siste året?

– Tiltaket har ekspandert under koronaåret 2020, det er nå 19 grupper. Det er gjennomført uteaktiviteter når dette har latt seg gjennomføre i tråd med gjeldende smittevernanbefalinger. Vi har hatt samlinger med aktiviteter med blant annet: turer, natursti, fotball, volleyball, frisbeegolf med mer. Felles skogstur og turer i mindre grupper. Veiviserne har vært kreative og møttes blant annet på sykkelturer, benyttet elsparkesykler, og lært å stå på langrenn i løypene ved Veum.

Dere har fortsatt tilsyn i romleiren i Kiæråsen. Hvordan har romfolket det under pandemien?

– Vi har for tiden kun sporadisk kontakt med romfolket. Kirkens Bymisjon har vært involvert i hjemtransportering av en stor gruppe i en tidlig fase av pandemien i fjor vår, samt oppfølging med levering av varer og bidra til inntektsbringende arbeid gjennom salg av gatemagasiner.

Hvor mange er det som bor i leiren nå?

– Det er kommunens vektertjeneste som har fortløpende oversikt her, men sist vi fikk oversikten var det rundt 20 personer. Kommunen er ansvarlig for området og har diverse tiltak knyttet til sikkerhet, kontroll og infrastruktur. De har nok også bidratt med nødforsyninger i særskilte situasjoner.

Fredrikstad kommune fikk montert toaletter, dusj og vaskemuligheter i romleiren. Hvordan er egentlig boforholdene?

– Det er ingen tvil om at Fredrikstad kommune har lagt godt til rette med konteinere og fasiliteter som du nevner. Etter vår erfaring har dette fungert etter hensikten og bidratt til å gjøre hverdagen litt lettere for en sårbar gruppe. Ellers er campingvognene som de bor i relativt kummerlige, vil nok de fleste av oss hevde. Men for andre igjen er dette å regne som ok boforhold, så det er neppe riktig av oss å bedømme dette bare ut fra «ett sett briller».

Per Christian Skauen i Kirkens Bymisjon og Ingunn Skaara fra Blå Kors var tilstede når romfolket fikk tilgang til vannklosetter og dusjkabinetter for noen år siden.

Ser du store forskjeller og hjelpebehov rundt om i vårt tidligere fylke?

– Vi ser en urovekkende økning i antall barn som lever i fattigdom. Det er bekymringsfullt med en økende fattigdomsspiral i Østfold. Gjennom Kirkens Bymisjons daglige arbeid vet vi at barn går sultne til sengs. Noen mangler tilgang til klær og sko. I tillegg påvirkes relasjoner til familie og venner, skolehverdagen, barnas fysiske og psykiske helse, samt identitetsutviklingen.

Koronapandemien gjør det ekstra vanskelig for mange?

– Ja, sårbare grupper rammes spesielt hardt. Det kan være familier hvor det foregår vold, psykisk syke, asylsøkere, flyktninger, ensomme for å nevne noen. Vi kan også bare ane fattigdomskonsekvensene av koronapandemien. De som har mistet arbeidet, er permitterte, har lite fra før og som bor i små leiligheter, har det vanskelig.

… så er det noen faste spørsmål i denne spalten:

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Eduardo Galeano: «Latin-Amerikas åpne årer – fem århundrer med plyndring av et kontinent».

Hva gjør deg lykkelig?

– Sol, vind og en hel dag ute med seilbrettet. I tillegg blir jeg lykkelig av gode ferieopplevelser med familien.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da skeier jeg skikkelig ut.

Er det noe du angrer på?

– Det ser sikkert noe jeg skulle ha gjort annerledes og bedre i livet, uten at det har fått helt store konsekvenser. Skal jeg trekke fram en ting, så angrer på at jeg begynte å snuse.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– At jeg kan gjøre noe med krig, fred, fattigdom og sånn … Snakke diktatorer til fornuft.

Hvem var din barndomshelt?

– Det er vanskelig å trekke fram noen spesielle, men Diego Maradona var en stor helt som barn. Han var et helt menneske på godt og vondt, og en fantastisk fotballspiller.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Det er mange saker jeg er villig til å gå i demonstrasjonstog for, men kanskje trekke fram saker som berør urettferdig og manglende likeverd, spesielt rettigheter til papirløse migranter.

Per Christian Skauen, daglig leder for Kirkens Bymisjon Østfold.

Nyeste fra Dagsavisen.no: