Nav kan kreve at kvinner opererer bort livmor

Kvinner med diagnosen endometriose har fått avslag på stønad fra Nav fordi de ikke vil operere bort livmoren, melder NRK.

Kravet fra Nav, som fører til sterilitet, har fått nesten 2.000 kvinner til å samle seg til en aksjon på Facebook.

Det fremgår ikke hvor mange dette gjelder, men i et vedtak NRK har fått tilgang til står det følgende:

«Du er diagnostisert med endometriose. Nav ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre».

Hysterektomi betyr fjerning av kvinnens livmor.

Kjersti Moland, som er ytringsdirektør i Nav, svarer at de ikke kjenner til enkeltsaker og ikke er fritatt taushetspliktene i enkeltsaker. Hun erkjenner likevel at Nav kan kreve medisinske vurderinger.

– Vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedre og holder seg ved like. Det er grunnlaget. Og i noen tilfeller kan vi kreve operasjoner fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser. Vi er avhengige av å vurdere om det er mulig å komme tilbake til arbeid og skaffe seg egen inntekt, sier hun.

Det kan bety at Nav har hjemmel til å kreve behandlinger som kan bedre situasjonen. Det kan også inkludere kirurgi.