Natt til fredag blir det trafikkomlegging i Rakkestadsvingen

Natt til fredag legges riksvei 110 ved Rakkestadsvingen tilbake i sitt gamle kjøremønster.

Arbeidet begynner torsdag 23.mai klokka 21:00 og avsluttes klokka 06:00 neste morgen

- Det blir manuell dirigering av trafikken ved Rakkestadsvingen, da kjøremønsteret vil endre seg flere ganger mens vi holder på, sier Gisle Ørbeck Andersen, byggeleder i Statens vegvesen i en pressemelding. 

Hovedmålet for prosjektet har vært å etablere en ny undergang for myke trafikanter under riksvei110, og etter omleggingen av trafikken gjenstår kun mindre etterarbeid. Den planlagte fristen for ferdigstillelse er 1.juli, og byggeleder forventer å overholde denne.

Stenger to kjørefelt

- Bilførere vil i første rekke merke at det gjenstår noe arbeid med å etablere trafikkøyer på vestsiden av krysset. Frem til disse er ferdige, vil bare et felt i hver retning være åpent for trafikk, og det kan gi noe mer kø, sier Gisle Ørbeck Andersen.

Prosjektkostnaden er på 44 millioner kroner og inngår i sykkelhovedplanen for Fredrikstad og fase 1 i Bypakke Nedre Glomma. Etter omleggingen av trafikken skal omkjøringssløyfa graves opp, og deretter kan gang- og sykkelstien skjøtes sammen igjen.

Tryggere for myke trafikanter

- Dette vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for myke trafikanter, og sykkelnettet i byen knyttes bedre sammen, sier Gisle Ørbeck Andersen i Statens vegvesen.

Byggelederen opplever at det meste har gått etter planen, og berømmer samarbeidet med Brødrene Ødegaard Maskindrift AS som har vært utførende entreprenør for prosjektet.

- Etter sommerferien gjenstår noe arbeid i terrenget på nordsiden av riksvei 110, samt opprydding av området, men dette vil ikke berøre trafikken ved Rakkestadsvingen.