Kritiserer NAF

– NAF påstår at vi undervurderer markedet eller ikke er tøffe nok i kravene til bilprodusentene. Vi forstår frustrasjonen NAF peker på, men utsagnet baserer seg på manglende kunnskap om forholdene mellom importør og fabrikk, sier Inger Elisabeth Sagedal, leder for politikk og samfunn i Bertel O. Steen, i en melding fra selskapet.

Bakgrunnen for utsagnet er at Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, sa følgende til Dagens Næringsliv når det gjelder elbilers leveringskø i Norge:

– Norske bilimportører fremstår som handlingslammede. Enten har de undervurdert veksten i markedet, eller så har de ikke vært tøffe nok i forhandlingene med de europeiske produsentene.

Sagedal minner om at Norges nybilsalg står for 0,2 prosent av verdens nybilsalg.

– Det sier seg selv at det er vanskelig for oss å rope med kraftig nok stemme. Når det er sagt, har Norges særstilling på elbil gitt oss en mye sterkere posisjon enn vi ellers ville ha hatt. Den utnytter vi til fulle, sier Sagedal.