Misligheter avdekket ved atomreaktoren i Halden

Data eller testoppsett ble endret på i forbindelse med testing. Saken sendes til Økokrim.

Institutt for energiteknikk (IFE) har gjort en ekstern granskning og avdekket misligheter i forbindelse med testing ved atomreaktoren i Halden.

Det dreier seg om kundeprosjekter der data eller testoppsett ble endret på, i strid med både testprosedyrer og kundespesifikasjoner. Dette er såpass alvorlig at granskningsrapporten nå blir sendt til Økokrim, skriver IFE i en pressemelding.

Granskningen slår fast at mislighetene ikke har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser for reaktoren.

IFE besluttet i 2018 å legge ned reaktoren og forbereder nedbygging.

(©NTB)