Millioner til innovasjon ved Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er tildelt 10,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et nytt prosjekt for sikker prøvetaking og analyse utenfor sykehus eller institusjon.

Sykehuset ønsker nå å gå sammen med privat næringsliv om brukervennlige løsninger for utvalgte pasientgrupper, hvor prøvetaking og tilhørende analyse av for eksempel blod og urin kan utføres av pasienten selv hjemme.

– Det er veldig gledelig at Sykehuset Østfold fortsetter å spille en sentral rolle for å utvikle fremtidens helsetjeneste, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen.