Miljøspill klart for utsending til 132 Østfold-skoler

Hvorfor skyller vi kartongen etter å ha drukket skolemelken og hvorfor er det lurt å resirkulere? Det nye miljøspillet «Brettelyst» har både spørsmål og svar til elevene.

Brettspillet er laget av resirkulert kartong og skal potensielt lære nesten 25.000 Østfold-elever fra fjerde trinn og oppover å ta riktige miljø- og kostholdsvalg i hverdagen. Det håper Grønt Punkt Norge og TINEs bestillingsordning Skolelyst.no, som står bak spillet og venter på bestillinger.

Gratis

– Spillet er gratis, og nå sitter vi og venter på bestillinger fra Østfolds 132 grunnskoler, sier Gunnar Moen i Grønt Punkt Norge i en pressemelding.

Hvorfor skyller vi skolemelkkartongen etter bruk? Hva kan vi lage av resirkulert kartong? Hvorfor er det lurt å resirkulere? Dette er noen av spørsmålene som stilles i Brettelyst.

– Spillet har nettopp kommet fra trykkeriet, og nå gleder vi oss til å sende det ut til skoler over hele landet, til dem som vil ha det. Spillet er gratis for grunnskoler, SFO og aktivitetsskoler, og kan bestilles fra nettsiden miljøskole.no, opplyser Moen.

Grønn ernæring

Hensikten med spillet er å øke bevisstheten rundt miljø, resirkulering, kosthold og fysisk aktivitet på skolen.

– Som stor matvareprodusent har TINE et ansvar for å bidra til bedre folkehelse i Norge, og hensynet til klima og miljø blir i økende grad inkludert i kostholds- og ernæringsanbefalinger. Det handler ikke lenger bare om vårt ernæringsbehov, men også om hva som er bærekraftig for planeten, sier Tove Iren Kjelstad, konseptansvarlig for Skolelyst.no.

Gunnar Moen påpeker at mange barn er svært opptatte av emner som miljø, forurensing og klima. Men mange tar ikke dette engasjementet med seg over i voksenlivet.

– I våre målinger ser vi blant annet at unge voksne resirkulerer mye mindre enn mer etablerte voksne gjør. Vi håper at dette miljøspillet kan være én av flere faktorer som bidrar til at flere beholder miljøengasjementet sitt gjennom barne- og ungdomsårene, sier han.