Militær øvingsaktivitet på Veum

Luftforsvaret opplyser at de torsdag vil gjennomføre flyvninger med helikopter i området rundt gamle Veum sykehus.

– Flyvningen vil foregå med Bell 412-helikoptre på dag og ettermiddag. Øvingen er en del av et årlig treningsprogram, og det vil måtte påregnes ekstra helikopterstøy i nevnte nærområde, skriver talsperson i Luftforsvaret, Major Stian Roen i en e-post.

Han opplyser videre at de vil gjennomføre en ny øvelse ved gamle Veum sykehus neste torsdag, 24. oktober.

– Treningen vil være godt synlig i nærområdet, og kan derfor skape noe oppmerksomhet, avslutter Roen.