Mer penger til dyrere Østfold-bane

Et anstrengt leverandørmarked i forbindelse med bygging av ny jernbanestrekning i Moss har gjort hele Østfoldbanen-prosjektet mer kostbart. Nå foreslår regjeringen å bevilge mer penger.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningene til jernbane som følge av kostnadsøkninger i flere utbyggingsprosjekter, opplyser regjeringen i en pressemelding tirsdag, hvor det videre heter:

«Jernbanesektoren står overfor en krevende økonomisk situasjon etter økte kostnader i 2020 på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

– Sørger for at utbyggingen kan fortsette

På Follobanen skyldes det i stor grad kostnadsøkningen med økte valutautgifter som følge av svak kronekurs. Vi forventer også at krevende grunnforhold vil kunne gi økte kostnader i årene som kommer. Økningen på Østfoldbanen skyldes hovedsakelig et anstrengt leverandørmarked i forbindelse med byggingen på strekningen Sandbukta–Moss–Såstad som har gitt høyere priser.»

I økte bevilgninger ligger det en forsikring om at utbyggingen av jernbanen ikke vil stoppe opp, mener stortingsrepresentant for Østfold, Tage Pettersen (H) om sin egen regjerings forslag. Han sier:

– Det er både beklagelig og utfordrende at prosjekter blir dyrere enn først antatt. Nå er vi i en situasjon der dette har skjedd i flere store prosjekter, men jeg er glad for at regjeringen nå bevilger mer penger for å sikre fremdriften på utbyggingen av jernbanen fra Oslo og til Moss. Regjeringen foreslår å bevilge 826 millioner kroner til investeringer i jernbanen. Da sørger vi for at utbyggingen kan fortsette som planlagt i disse prosjektene og dette vil komme alle de reisende på vestre linje til gode, sier Pettersen.

Framdriftsplan

På Østfoldbanen er Follobanen under bygging og flere strekninger under planlegging. Når Follobanen står ferdig i 2022 vil reisetiden mellom Oslo og Ski halveres til 11 minutter. Første tog på nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad skal gå i desember 2024. Nytt dobbeltspor videre skal bygges til Sarpsborg til 2029, og ferdigstilles til Halden i 2034 (NTP 2018-2029). Strekningene Haug-Seut (Råde-Fredrikstad) og Fredrikstad-Sarpsborg skal etter planen ha nytt dobbeltspor innen 2029.

Vil granske kostnadssprekk

Utbyggingen av Follobanen er rammet av kostnadsøkning og forsinkelse, og kostnadene kan fortsatt øke. Derfor har Samferdselsdepartementet tatt initiativ til en ekstern evaluering av et prosjekt som er blitt dyrere enn man beregnet. Dette skal også hjelpe videre utbygging av Østfoldbanen på sikt.

– Det er uheldig at dette utbyggingsprosjektet er forsinket og at kostnadsøkningene risikerer å bli enda større. Det er derfor viktig med en grundig evaluering av kostnadsøkningene på Follobanen, slik at vi kan lære av feilene og prøve å unngå dem i fremtidige prosjekter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Etter at Stortinget vedtok ny kostnadsramme for Follobanen på 30,9 milliarder kroner i desember 2019, har Bane Nor varslet om risiko for kostnadsøkning på inntil 5 milliarder kroner og ytterligere utsettelse av trafikkåpning, som fra før er utsatt til desember 2022.