«Vil Arbeiderpartiet være med på å skrote Viken?»

DEBATT: Skal vi klare å oppløse Viken og gjenopprette Buskerud, Akershus og Østfold som egne fylker, må dagens regjering miste flertallet i Stortinget ved valget i 2021.

Olav Skinnes
2. kandidat til fylkestinget fra Senterpartiet

Magnus Weggesrud
5. kandidat til fylkestinget fra Senterpartiet

Senterpartiets hovedsak inn mot høstens fylkestingsvalg er å oppløse monsterregionen Viken og gjenopprette Buskerud, Akershus og Østfold som egne fylker. Det står øverst på vår prioriteringsliste. Skal andre samarbeide med oss i en flertallskonstellasjon i fylkestinget, må de gå med på det.

En rask gjennomgang av partienes fylkestingsprogram, viser at det kun er Senterpartiet og SV som går til valg på dette. Arbeiderpartiet omtaler dette ikke i sitt program. Dette må derfor klargjøres før valget.

Tvangssammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold ble vedtatt i Stortinget av Høyre, FrP, Venstre og KrF mot vedtak i de tre fylkestingene. I de tre fylkestingene har det vært mye frem og tilbake fra Arbeiderpartiet sin side, men de stemte til syvende og sist mot Viken. Det er bra, men vil de være med på å oppløse et fylke som strekker seg fra Hardangervidda til Halden og som har over 1.200.000 innbyggere?

LES OGSÅ: Se - et flygel på reisefot gjennom Viken

I Viken må det spares. Det viser de økonomiske kalkylene. Det kan gå særlig hardt utover distriktene i form av mindre penger til vei og nedleggelse av skoler og tannklinikker.

At politikere fra store byer andre helt på andre siden av giga-fylket skulle brydd seg om utkantområdene ved innsparinger, er det ingen som tror på. De mest folkerike områdene vil bli prioritert først.

Skal vi klare å oppløse Viken og gjenopprette Buskerud, Akershus og Østfold som egne fylker, må dagens regjering miste flertallet i Stortinget ved valget i 2021. Jonas Gahr Støre har uttalt at de kan stemme for oppløsning i Viken i 2021, men at fylkestinget selv må ville det.

Så hva vil dere, Arbeiderpartiets toppkandidater Tonje Brenna, Roger Ryberg og Siv Henriette Jacobsen? Kan dere delta i et posisjonssamarbeid med Senterpartiet som ber Stortinget oppløse Viken i 2021?

Har du fått med deg denne? «Pensjonistene må med, minstepensjon på 13.000 kroner holder ikke »