«Vi støtter fullt og helt streikeretten som nå blir brukt av bussjåfører og vektere»

Svært mange, for ikke å si de aller fleste av de velferdsgodene vi i dag har i Norge er et resultat av det faglig politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet i langt over 100 år.

For styret i Østfold AP
Stein Erik Lauvås
Leder i Østfold Arbeiderparti

 

Styret i Østfold Arbeiderparti vil si tydlig ifra om at vi støtter fullt og helt streikeretten som nå blir brukt av busssjåfører og vektere.

Retten til å streike for bedre lønns og arbeidsvilkår som f.eks. bedre velferdsordninger, faste og hele stillinger, lærlingers rettigheter, kompensasjon for ubekvem arbeidstid og for å vise motstand mot politiske beslutninger er en grunnleggende rett som organiserte arbeidstakere har i Norge.

Denne retten har ikke kommet av seg selv, denne retten måtte kjempes fram, på samme måte som fagbevegelsen har måttet kjempe fram andre rettigheter, rettigheter mange i dag tar som en selvfølge. Retten til sykepenger og ferie kan stå som eksempler. Svært mange, for ikke å si de aller fleste av de velferdsgodene vi i dag har i Norge er et resultat av det faglig politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet i langt over 100 år.

Dette samarbeidet er det grunn til å være stolt av og dette samarbeidet er det også all grunn til å videreføre. Sammen må vi ta ansvar for å ikke bare ta vare på det vi kaller den norske modellen, vi må også videreutvikle den. Retten til å streike er en grunnleggende del av denne modellen.

Les også: – Samholdet har nok aldri vært så bra som nå