«Vi må sikre elevene i Viken en god skolehverdag!»

DEBATT «Fritt skolevalg» er ikke så fritt lengre, når du blir sendt på en skole på andre siden av fylket ditt.

Maria D. Imrik
Fylkesleder AUF i Østfold

For noen dager siden ble skole-pc-ordningen og karakterbasert opptak satt på dagsorden hos NRK Østfold. To viktige saker som vil ha stor betydning på elevene i Viken sin hverdag.

Seksjonsleder inntak og dimensjonering i Viken mener at karakterbasert opptak er den beste ordningen for skoleelevene i fremtidige Viken fylkeskommune. Dette er vi i AUF skeptiske til og svært uenige i.

Fritt skolevalg høres veldig flott ut, men i realiteten er det et karakterbasert opptak der hvor gode karakterer du har fra ungdomsskolen avgjør hvilken videregående skole du kommer inn på.

Det betyr at Maren fra Halden kan ende opp på en videregående skole i Bærum, eller at Ole fra Kongsberg kan ende opp i Sarpsborg.

Når man skal inn i en så stor fylkeskommune med eviglange avstander, er det ingen tvil - nærskoleprinsippet er den beste og mest rettferdige.

Selvfølgelig er vi i AUF for at elevene skal ha valgfrihet. Dersom man vil gå på musikklinja eller restaurant og matfag skal elevene selvfølgelig få lov til det, men når du søker vil du bli tilbudt skoleplass på den skolen som tilbyr linja nærmest der du bor.

«Fritt skolevalg» er ikke så fritt lengre, når du blir sendt på en skole på andre siden av fylket ditt.

Vi i AUF ønsker at kravet om å kunne gå på sin nærskole, dersom det er ønsket, skal ligge til grunn. Slik unngår vi at noen uheldige elever må reise 3 timer til skolen, når de kunne brukt 15 minutter.

Når det kommer til skole-pc ordningen, håper vi i AUF i Østfold at Viken kan få samme ordning som den vi har i Østfold fra før. Nemlig gratis skole-pc.

Skal alle elever i Viken ha like muligheter til læring, like muligheter til en god skolehverdag uavhengig av bakgrunn eller økonomisk situasjon trenger vi at elevene får gratis skole-pc.

Det er ikke alle som har mulighet til å betale x antall tusen for en pc på skolen. Det er ikke alle elever som har samme utgangspunkt. Slutter vi å tilby gratis skole-pc, bidrar vi til å skape større sosiale forskjeller i skolen - der noen får en bedre skolehverdag enn andre.

Vi må gjøre alt vi kan for å sørge for at det blir best mulig for ungdommen å leve i Viken. Et Arbeiderparti-ledet Viken er garantisten for at Østfold-modellen består og at alle elevene i Viken blir sikra en god skolehverdag.