«Vi må klemme ut ungen – så tar vi det derfra!»

Vi ønsker å redusere bompengekostnadene generelt og spesielt for utsatte grupper, skriver Erik Nilsen og Lino Lubiana i Krf Fredrikstad.

Erik Nilsen og Lino Lubiana
KrF Fredrikstad

Vi forstår at bompenger treffer noen tyngre enn andre og at vi må finne løsninger som støtter minstepensjonister, lavtlønnede og barnefamilier. Bompengeaksjonistene har et poeng! Frps Landsmøte og noen andre vil knipe igjen, men det blir jo litt som hu som jamra seg over at hun etter et langt svangerskap ikke visste at det var en unge på vei og ikke at det kunne gjøre vondt! Fire svangre stortingsperioder har gått, men i det ungen skal fødes blir det jammer og bråk. Ikke uvanlig, men nå er det på tide å føde ungen - så tar vi det derfra! Unger blir ofte til stor glede - også når de kommer litt overraskende. Her er ungen påtenkt, lenge. - Tid for å klemme til, datter mi, sa mora.

LES OGSÅ: «Politikere og byråkrater har ikke fulgt med i timen når det gjelder bompenger»

I 2015 var KrF og alle enige i bymiljøpakkene og målsetningene med veisatsingen: Egnet vei og nullvekstmål av bil – reduksjon av kø og direkte utslipp. Bompenger og egenbetaling var et redskap for finansiering, men også for å skape endring i adferd, noe vi i KrF fortsatt tror på. I tillegg til målene handler det også om næring og sikkerhet, men kan vi få både kvalitativ endring og penger i lomma? Og får vi mer klimavennlig adferd om det ikke koster oss litt? I dag mener KrF at bompenger i hovedsak dekkes av mennesker som har råd, men er åpne for å gjøre endringer for blant annet lavinntektsfamilier. Vi mener derfor at bystyret i juni gjør et riktig grep ved å sette av to millioner til bompasseringer for utsatte grupper. Partileder Kjell Ingolf Ropstad i KrF foreslo at kommunene kunne bidra for å lette bompenger utgiftene.

Debatten er full av halvsannheter og støy. En halvsannhet er inntrykket av at bilistene ved bom skal betale for sykkel og kollektiv og får ingenting igjen. Bilister får minst halve veien av staten i bymiljøpakkene, men skal betale litt selv og ved en mindre del bompenger også være med å finansiere sykkelsti og kollektiv tilbudet. Det er som om mor sier til Bjørnar at du skal få en brukt sykkel til 1.000 kroner, men du må betale 300 kroner selv for jeg må ha litt til å reparere sykkelen til lillebror, Ulf. Da lager Bjørnar baluba, for han skal ikke betale noe - og i hvert fall ikke bidra til lillebrors sykkel - han mener mor har penger! Da ryker sykkel og sykkeltur til Foten.

Klimapartiet KrF har ingen forståelse for Frps slalåmkjøring og for argumentet om at man ikke vil betale bom som går til sykkel og kollektiv når man har fått det meste av veien av felleskapet gjennom bymiljøpakkene. Vi ønsker å redusere bompengekostnaden generelt og spesielt for utsatte grupper, slik at veiprosjekter mer betales av staten gjennom byvekstavtalene - gjerne progressivt over skatteseddelen.

Ungen er påtenkt, hodet har festet seg, vannet har gått, ungen er klar - nå er det bare å klemme til - så tar vi det derfra!

 

Fikk du med deg denne: Bomringmotstander vil ikke starte parti

På lederplass skrev Demokraten: «Flytt bommen ved Kvernhuset skole!»