«Vi lever i et samfunn der politikere ser «feil på folk» i stedet for feil ved samfunnet»

Tenk om vi levde i et samfunn der man har menneskerettigheter på papiret, men ikke i dagliglivet, skriver Ken Jackson.

Ken Jackson
Lokallagsleder NHF Fredrikstad og regionstyremedlem i Norges Handikapforbund Øst

 

Tenk om vi levde i et samfunn der mange ikke fikk delta på lik linje med andre. Der noen mennesker ikke fikk komme inn på skolene, i butikker, teater og museer. Der noen ikke fikk bestemme når de vil stå opp om morgenen og legge seg om kvelden. Der noen måtte velge mellom å få ta seg en dusj om morgenen, eller å være med venner om kvelden. Der noen ikke fikk ta buss, tog eller trikk. Eller et samfunn der noen ikke fikk bestemme selv hva de vil fylle fritiden sin med, og hvor ofte de vil forlate hjemmet sitt. Og om de forlot hjemmet sitt fikk de ikke lov til å krysse kommunegrensa. Tenk om vi levde i et samfunn der man har menneskerettigheter på papiret, men ikke i dagliglivet. Tenk om man hadde rettigheter, men ikke fikk dem innfridd?

Mange lever i det samfunnet. I Norge. I dag.

Vi lever i et samfunn der folk enten overser, eller simpelthen ikke ser, at funksjonshemmede kjemper en daglig kamp for inkludering, for menneskerettighetene sine, for likestilling og likeverd. Der politikere ser «feil på folk» i stedet for feil ved samfunnet.

Norge har undertegnet FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I år fikk Norge likevel kraftig kritikk fra FN for å bryte funksjonshemmedes menneskerettigheter. FN påpeker at funksjonshemmede i Norge blir utsatt for systematisk diskriminering. Samme dag som kritikken falt, stemte Stortinget ned et forslag om å inkorporere funksjonshemmede-konvensjonen i norsk lovverk.

Nylig var det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norske politikere må erkjenne at en stor gruppe mennesker urettmessig holdes utenfor i dagens samfunn. Deretter må de ta grep, og gjøre noe med det. Da nytter det ikke å komme med ideer om dugnad og rasle med småpenger. Det er på tide med ressurser og handling, for lista er lang: sterkere lovverk, holdningsendring, mer kunnskap og planmessig innsats for å fjerne alle hindringer.

Demokraten mener: «Selvhjelpsgrupper bygger trygge relasjoner»