«Vi godtar ikke kutt som vil ramme eldre, demente og personer med nedsatt funksjonsevne»

Helse må rett og slett koste det det koster, for vi kan ikke vedta at folk ikke skal bli syke, og hjelp må våre innbyggere få, når de trenger det, skriver Marianne Kristiansen (Pensjonistpartiet Fredrikstad).

Marianne Kristiansen
gruppeleder Pensjonistpartiet, medlem Helse- og velferdsutvalget

 

I helse- og velferdsutvalgets møte 2. september kommer en virkelig stygg sak til politisk behandling. Grunnet økonomisk tøffe tider med varsel om underskudd på 150-170 millioner, er det foreslått tøffe innsparinger som klart vil ramme eldre, demente, personer med nedsatt funksjonsevne, personer med behov for hverdagsrehabilitering og personer med rus- eller psykiske problemer. Dette vil derimot ikke Pensjonistpartiet godta i en kommune som på mange andre områder virker å opprette, bygge og satse på, både det ene og det andre i andre seksjoner som er langt mindre presserende.

Helse- og velferd, og oppvekst, er og blir nemlig de viktigste seksjoner i en kommune for Pensjonistpartiet, og denne saken viser forøvrig at partiet hele tiden har hatt rett: Det nytter ikke å legge beregninger om innsparinger fra Agenda Kaupang i seksjon helse- og velferd til grunn. Særlig ikke nå, når koronakrisen helt slår beina under oss.

Meninger: «Vi står sammen i kampen for en lønnsforhandling som viser at vi ikke bare er gode på å klappe»

Helse må rett og slett koste det det koster, for vi kan ikke vedta at folk ikke skal bli syke, og hjelp må våre innbyggere få, når de trenger det.

Vi kan derfor ikke godta utvalgsleder, Helene Saloua Apenes Matri (Ap) sin innstilling i punkt. 2 på sakslista til møtet, der det bes om at «utvalget orienteres fortløpende om omdisponeringer og reduksjoner av ikke lovpålagte oppgaver og det i tillegg bes om orientering til eventuelle konsekvenser knyttet til om omdisponering ikke gjennomføres».

Faktisk ser vi dette punktet bare som en måte å skyve problemene foran seg på. Pensjonistpartiet trenger nemlig ikke denne orienteringen, for vi vet alt nå at vi ikke kan godta disse sårbare nedskjæringene. Det vil svi alt for mye om dagaktiviteter for eldre, demente og personer med nedsatt funksjonsevne blir lagt ned.

Vi mener også at det bærer veldig galt av sted om personer som trenger hverdagsrehabilitering og personer med rus- eller psykiske problemer skal få et dårligere tilbud.

Meninger: «Pensjonistpartiet i Fredrikstad ønsker døgnåpen test-drop-in»

Vi ser derfor ingen annen mulighet enn å be bystyret om økte rammer til seksjonen. Vi mener rett og slett at helse- og velferd – og også oppvekst – er kommunes viktigste oppgaver i krisetider som nå og at alt annet må vike. 

Vi har derfor to egne forslag til vedtak:

Nytt punkt 2:
Foreslåtte innsparinger som vil ramme eldre, demente, personer med nedsatt funksjonsevne, personer med behov for hverdagsrehabilitering, personer med rus- eller psykiske problemer gjennomføres ikke.

Punkt 3:
Utvalget ber bystyret om overførte rammer til seksjonen. Administrasjonen bes utarbeide en økonomiplan for minimumsbehovet for tilnærmet ordinær drift for sårbare grupper.

Som det går frem, er vi litt usikre på beløpet bystyret egentlig må overføre, men vi ber altså administrasjonen lage en økonomioversikt over minimumet vi vil trenge for å holde drift i gang på tiltak som er foreslått fjernet eller nedlagt. Vi forstår selvsagt at noe kanskje må gjøres enklere og rimeligere, men det kan ikke bli slik at sårbare grupper står helt uten tilbud.