«Veteraner er en ressurs»

LEDER Nå har Fredrikstad vedtatt sin egen veteranplan, vi forventer at veterankontakten raskt er på plass.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og lederskribent

Fredrikstad har fått sin egen veteranplan. Tirsdag kunne FN- og NATO-veteran Geir Fredrik Larsen (65) fortelle at han oppfattet veteranplanen som unik med innhold som i klartekst sammenfatter hva som skal gjøres. Fredrikstad kommune skriver at det er over 500 veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner med bosted i Fredrikstad – og nær 2.000 i Østfold.

I arbeidet med opprettelse av en veteranplan i kommunen ble 28 veteraner invitert til et arbeidsmøte. Formålet var å finne ut hva som er viktig for veteranene. Møteplasser, økt kompetanse hos kommunalt ansatte, en fastlege med særskilt kompetanse, pårørendegrupper, Isegran som aktivitetsområde og etablering av en kommunal veterankontrakt var noen av innspillene som kom fram.

I Forsvarets hoveddokument «Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan» poengteres det at ved å opprette en kommunal veterankontakt vil man kunne sikre at kommunene besitter en oversikt over hjelpetiltak, samt forankre kompetansen innenfor feltet. Nå har Fredrikstad vedtatt sin egen veteranplan, vi forventer at veterankontakten raskt er på plass.

Med kommunal plan på plass og konkrete oppgaver nedfelt ser det ut til at veteranene vil bli sett og ivaretatt her i Fredrikstad. Historisk har ikke veteranivaretakelse alltid hatt størst fokus når vi ser på behandlingen krigsseilerne fikk etter krigen. Traumer og psykiske lidelser etter å ha gjort en innsats på vegne av nasjonen må fanges opp, selv om det kan ha gått flere år før soldater som har vært i krig også selv innser egne problemer. Nå ser det heldigvis ut til at det er mindretallet av veteranene som opplever senvirkninger. Veteraner er en ressurs – bruk dem i lokalsamfunnet!