«Venstre satser på gründerne og småbedriftene»

Vi kan ikke lene oss tilbake og være tilfredse med dagens situasjon, med tap av arbeidsplasser og høye ledighetstall. Fremtiden kommer fort og Fredrikstad må henge med i utviklingen, skriver Trond Svandal.

Trond Svandal
ordførerkandidat Fredrikstad Venstre

 

Altfor mange står utenfor arbeidslivet i Fredrikstad. Det må skapes mange flere jobber for å opprettholde et levende og bærekraftig lokalsamfunn. Faktum er at de fleste av fremtidens arbeidsplasser og bedrifter ikke finnes ennå, og det er inntektene herfra som skal gjøre det mulig å tilby gode offentlige tjenester i fremtiden.

Debatt: STEM! - stem hva dere vil bare ikke AP!

Venstre mener et variert, sterkt og fremtidsrettet næringsliv er den beste garantien for en positiv utvikling for regionen vår. Fredrikstad trenger derfor en ny og langt mer ekspansiv politikk for å støtte gründere og alle de små og mellomstore bedriftene som er selve ryggraden i det lokale næringslivet vårt.

Kronikk: «Stem NEI til Viken»

Her er 10 tiltak Venstre vil kjempe for lokalt:

1) Enkel og rask tilgang på gründerrådgivning
Venstre vil at kommunen skal bistå med rask informasjon og veiledning. Slik kan gründere kaste bort minst mulig tid på å gjøre seg kjent med kommunale krav, og heller bruke tiden på å skape nye produkter og tjenester. Kommunen må gjøre det lett å komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere, leverandører, kunder, arbeidstakere og relevante offentlige aktører.

2) Tilby rimelige kontorplasser i Fredrikstad for lovende gründerbedrifter
Det finnes gode og co-working spaces i Fredrikstad, som kan gi nye gründere gode kontorfasiliteter, enklere tilgang til potensielle forretningsforbindelser og ikke minst sosiale og inspirerende arbeidsmiljøer. Venstre vil at kommunen skal bidra til at det blir flere kontorplasser til lovende gründerselskaper som vil starte opp eller flytte til Fredrikstad.

3) Målrette kommunens næringsstøtte til innovasjon og vekstbedrifter
Venstre vil at Fredrikstad kommunes næringsfond blir mer et innovasjons- og vekstfond. Vi ønsker å øke midlene som settes av til dette, slik at fondet kan støtte bedre opp om gründere og småbedrifter, ikke minst å kunne gi støtte i den sårbare første vekstfasen.

4) Støtte initiativer som bidrar til å styrke gründermiljøer
Venstre vil være positive til alle tiltak som har til hensikt å styrke miljøene for gründerskap og innovasjon. Vi vil at kommunen alltid er serviceinnstilt og på tilbudssiden når det gjelder praktisk tilrettelegging. Venstre vil støtte tiltak som bygger nettverk og gründerkultur i Fredrikstad.

5) Fjerne alt unødvendig kommunalt byråkrati
Venstre vil la gründerne og småbedriftene bruke mest mulig av sin tid på å skape og drive forretning, og minst mulig på rapportering, dobbel-rapportering og annet byråkrati. Venstre vil derfor at rapporteringskravene gjennomgås, med særlig blikk på gründerne og småbedriftene.

6) Legge til rette for at små bedrifter kan delta i anbudsrunder fra kommunen
Både nystartede bedrifter og små- og mellomstore bedrifter kan møte utfordringer med å levere tjenester til kommunen hvis anbudspakkene kommunen legger ut er for store i volum eller verdi. Venstre vil at kommunen skal dele dem i mindre enheter, slik at det blir enklere å delta i konkurransen, selv om man er en liten eller nystartet bedrift.

7) Kommunens innkjøp skal innrettes slik at lokal tilstedeværelse belønnes
Konkurransedirektivene fra EØS setter begrensinger med hensyn til hvor langt en offentlig aktør kan strekke seg for å belønne lokal tilstedeværelse. Venstre vil likevel maksimere det handlingsrommet kommunen har. Ved innkjøp kategorisert som «av lavere verdi» (under 500.000 kroner) så skal kommunen vekte en anbudsbesvarelse positivt dersom bedriften er hjemmehørende i Fredrikstad.

8) Kontinuerlig evaluere kommunens anskaffelsespraksis
Kommunen er en stor offentlig innkjøper, som også vil være en god kundereferanse. Venstre vil derfor holde et tett søkelys på kommunens anskaffelsespraksis og evaluere denne jevnlig, for å sikre at kommunen alltid opptrer på en måte som både sikrer effektive innkjøp, og samtidig spiller de små- og mellomstore bedriftene i Fredrikstad gode.

9) Tett og god dialog med politisk og administrativ ledelse i kommunen
Venstre vil at kommunen skal være på offensiven overfor det lokale næringslivet og hele tiden være i tett dialog, slik at tiltak som kan forbedre tilværelsen for bedriftene kan identifiseres og gjennomføres raskt. Det er viktig alltid å ha god dialog med de små og mellomstore bedriftene.

10) Satsing på gründerskap som integrert del av skolen i Fredrikstad
Venstre vil bygge en kultur for entreprenørskap i Fredrikstad, helt fra skolealder. For blant dagens barn og unge er fremtidens gründere. Venstre vil at det er like naturlig å for ungdommer å vurdere å starte egen bedrift, som å ta jobb i en etablert bedrift. Derfor vil Venstre ha en skole som legger til rette for kreative fag og mulighetene til å prøve seg gjennom elevbedrifter og satsinger som Ungt Entreprenørskap.

Venstre har en lang og stolt historie som forkjemper for gründerne og småbedriftene. Med ny politisk vilje og tydelig satsing på innovasjon og gründerskap i Fredrikstad kan vi bygge opp en ny gründerkultur og større bredde i det lokale næringslivet.

Vi kan ikke lene oss tilbake og være tilfredse med dagens situasjon, med tap av arbeidsplasser og høye ledighetstall. Fremtiden kommer fort og Fredrikstad må henge med i utviklingen. Tiden for å investere og satse er derfor nå. Mener du at Fredrikstad skal satse på innovasjon, gründerskap og bygge nye arbeidsplasser for fremtiden? Da må du stemme Venstre i årets kommunevalg.

Les også: Venstre kan ryke ut av bystyret etter 126 år (Demokraten+)