«Utskiftningstakten i det kommunale rørnettet må økes – å ikke være forberedt kan fort bli dyrt»

LEDER: Årlig bruker Fredrikstad kommune 140 millioner kroner til utbedring og utskiftning i Fredrikstads vann- og avløpsnett. Klimaendringene medfører at utskiftningstakten må økes, skriver Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig

 

I årene framover vil vi bli rammet hyppigere av kraftige regnskyll. Varmere vintre og kaldere somre medfører utfordringer med ukontrollerte vannmengder og store problemer med overvann. Som vi tidligere har omtalt gjorde styrtregnet i september skader for flere hundre millioner kroner bare her i Fredrikstad-området.

Les også: Ber kommunen gjøre mer for å motvirke ekstremværskader (Demokraten+)

Vi har vært i kontakt med If og Tryg forsikring som forteller at de ikke kommer til å fremme regresskrav mot kommunen. Forsikringsselskapet Fremtind (DNB og SpareBank1) har foreløpig ikke bestemt seg for om de skal fremme et krav – for det er store utbetalingssummer som bokstavelig talt flommet inn etter styrtregnet.

Fra tre av de største selskapene har det blitt meldt inn skader for nærmere 200 millioner kroner. For ti år siden avviste Fredrikstad kommune lignende regresskrav med at dette var «force majeure-situasjoner» – skader som oppstår av forhold kommunen ikke kan avverge.

Meninger: «Klimatilpasning gir god kommuneøkonomi»

Steinar Taubøll ved NMBU skrev tidligere i år en interessant kronikk om det strenge ansvaret eiere av overvannsanlegg har. Når det er sagt, bruker Fredrikstad kommune årlig 140 millioner kroner til utbedring og utskiftning i Fredrikstads vann- og avløpsnett. En stor og viktig oppgave hvor det å skille kloakk og overvann har høy prioritet.

Fortettingen i sentrum er bra for miljøet, men kan også forsterke overvannsproblematikken. Kommunens klimaplan fanger opp mange viktige oppgaver i årene framover, her gjelder det å holde fokus. Vi setter vår lit til De Grønne i Fredrikstad – flere åpne bekker, grønne tak og permeable flater er tiltak som bør gjennomføres – og krav stilles til utbyggere. Samtidig er det på tide å innse at utskiftningstakten i det kommunale rørnettet må økes – å ikke være forberedt kan fort bli dyrt!

Demokraten mener: «MDGs konkrete innspill på tiltak rundt overvannsproblematikken er gledelig»