«Ungdommer i Østfold har størst utfordring med å få seg sommerjobb»

Det er også gjennomført en rekke undersøkelser som viser at det å ha et utenlandsk navn gir lavere sjanse for å bli innkalt til jobbintervju, skriver Siva Arumugathas.

Siva Arumugathas
Franchisetaker for McDonald’s i Fredrikstad

 

I disse dager setter Fredrikstad-ungdommen seg tilbake på skolebenken. Mange av dem har i løpet av sommeren fått sitt første møte med arbeidslivet. Disse er blant de heldige unge som har klart å skaffe seg sommerjobb eller deltidsjobb. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ungdom i Østfold er blant dem som har vanskeligst for å få seg en sommerjobb. Antallet ungdommer som jobber om sommeren er nesten halvert siden slutten av 1990-tallet.

Den største gruppen arbeidsledige er de under 25 år og SSB peker på at spesielt ungdom under 18 har store problemer med å få jobberfaring. I Fredrikstad har McDonald’s over 65 medarbeidere i alderen 16-25 år. I tiden som kommer planlegger vi å ansette ytterligere unge medarbeidere. Vi er stolte av å bidra til at flere unge kommer i arbeid. I snitt får vi over 50 søknader til hver stilling vi utlyser. Siste utlysning i Fredrikstad resulterte i 73 søknader. Det er selvsagt gøy at så mange vil søke seg til oss, men det er samtidig veldig trist å måtte avvise så mange ungdommer som ønsker å jobbe. Mange forteller oss at det ikke er så mange steder å søke sommerjobb. Hva skjedde med alle sommerjobbene til ungdommen?

Sommerjobben oppfyller en viktig funksjon i samfunnet. Den gir unge mennesker en mulighet til å bli kjent med arbeidslivet, og en basis for å stille bedre når de senere blir jobbsøkere. Denne tradisjonen med å bruke sommeren på å jobbe hos en bedrift utvikler selvstendige og ansvarlige ungdommer, som får kjenne på det å tjene sine egne penger. Det blir vanskeligere å finne seg deltidsjobber og sommervikariater, spesielt for unge i byene.

Hva gjør det med samfunnet vårt dersom sommerjobben forsvinner fra oppveksten? Fredrikstad-ungdom møter i dag et tøffere arbeidsmarked som stiller høye krav. Det blir ikke lettere dersom mulighetene til å få ekte erfaring fra arbeidslivet blir færre. I et stadig trangere nåløye er det de som allerede stiller svakest som faller fra. Tall fra SSB viser nemlig at ungdommer som kommer fra hjem med lav inntekt har sjeldnere jobb enn de fra velstående bakgrunn. SSB-tall viser også at bare halvparten så mange ungdommer med innvandrerbakgrunn får seg jobb. Det er gjennomført en rekke undersøkelser som viser at det å ha et utenlandsk navn gir lavere sjanse for å bli innkalt til jobbintervju. For disse kan sommerjobben være en mulighet til å vise hva de er gode for, og hente inn den erfaringen som øker sjansene for å lykkes med å få fast jobb i neste omgang.

DEBATT: «Har du sommerjobb - se her!»

Som franchisetaker i McDonald’s jeg utrolig stolt over de fantastiske erfaringene vi har med å være en mangfoldig arbeidsplass. Vi tar ansvaret vårt som mange ungdommers første møte med arbeidslivet på alvor. Derfor er vi opptatt av å ikke kun ansette, men også investere i medarbeiderne våre. I 2018 hadde McDonald’s i Norge 500 medarbeidere i alderen 16 til 25 på lederkurs betalt av oss. Utdanningsprogrammene de ansatte går igjennom kommer garantert til nytte, uansett om man jobber videre i McDonald’s-systemet eller velger andre muligheter utenfor. Vi har over 700 unge ledere. En ung skiftleder hos oss kan ha ansvaret for opptil 20 medarbeidere. Det krever tillit til unge medarbeidere, men vi ser at de ungdommene vi ansetter er dyktige, hardtarbeidende, og avgjørende for å få restaurantene våre til å gå rundt. Om sommeren – og resten av året.

LES OGSÅ: Inkluderende sommerferie-tilbud på Kongsten fort (Demokraten+)

Vi mener at et bærekraftig samfunn må evne å få unge voksne inn i arbeidslivet. Et viktig steg for å klare det er å gi dem arbeidserfaring som ungdom. Ikke undervurder ungdommenes evner og muligheter til å gjennomføre en jobb. Selv om flere og flere stillinger krever en kompetanse som ungdom ikke kan ha på grunn av sin alder, tror vi det er fullt mulig å skape flere sommerjobber til ungdom enn det som finnes i dag, hvis viljen er til stede. Vi oppfordrer flere arbeidsgivere til å tørre å satse på ungdommen, både om sommeren og til vanlig. Vi har meget god erfaring med å gjøre nettopp det.