«Ungdommen avgjør dette valget»

Om ungdommen tar med seg engasjementet fra streikene til stemmelokalene i år kan det bli de som avgjør valget, skriver Erik Skauen.

Erik Skauen
1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne, Fredrikstad

 

De unge er ofte mer engasjert enn eldre. De deltar oftere i demonstrasjoner, nettaktivisme og i organisasjoner. Vi har sett hvordan skolestreiken for klima er blitt en global bevegelse, og i forrige uke tok tusenvis av mennesker til gatene over hele landet for å brøle i protest mot dårlig klimapolitikk.

Her i Fredrikstad var det mange som deltok på skolesteiken. For mens Amazonas brenner og regjeringen har kranglet om bompenger og skam i ukesvis, er ungdommen lei handlingslammelsen. De ber om politikere som tør å sette klima, natur og miljø øverst på agendaen. De har skjønt det som mange rikspolitikere nekter å ta inn over seg, at hvis vi ødelegger miljøet så ødelegger vi bare for oss selv. 

LES OGSÅ: – Politikerne må ikke bare høre, de må gjøre

Heldigvis er det ikke kun stortingspolitikerne som bestemmer over norsk klima- og miljøpolitikk; alle utslipp og all naturødeleggelse skjer jo i en kommune. Og her har vi en stor jobb å gjøre i vår kommune. Vi må nå utslippsmålet om 60 prosent innen 2030. Og vi må jobbe systematisk med å øke naturmangfoldet og rydde kystområdene for marin forsøpling. Alt dette er fullt gjennomførbart hvis vi har politisk vilje til å gjøre det. 

Derfor vil vi i De Grønne at klima- og miljøhensyn skal gjennomsyre alle kommunale beslutninger. Vi vil at Fredrikstad kommune skal jobbe godt med klimabudsjettet, sette av nok ressurser, for å holde orden på hvor mye utslipp vi kutter ved å stanse nedbygging av matjord, investere i sykkelveier, bygge flere ladestasjoner for elektriske biler, effektivisere kommunale bygg, stille miljø- og klimakrav i alle anskaffelser, og aller viktigst: Verne de vakre og verdifulle naturområdene vi har her i kommunen. 

Streik er bra. Men det er stemmene som avgjør. Vi er mange foreldre og besteforeldre som er blitt rørt og påvirket av våre barn det siste året i klimaengasjementet. Er det én ting vi voksne må ta med oss fra streikene, så er det dette: Tiden for handling er NÅ og den oppvoksende generasjonens tålmodighet er slutt. Men ved forrige valg stemte under halvparten av dem under 30 år. Det viktigste man kan gjøre for å forhindre dårlig klimapolitikk, er å stemme ved lokalvalget i år. Om ungdommen tar med seg engasjementet fra streikene til stemmelokalene i år kan det bli de som avgjør valget. 

Det kan virke som om det ikke er noen voksne hjemme i norsk politikk. Nå er det opp til ungdommen å ta ansvar. 

MENINGER:
Vi har tiltak for flere grøntområder i Fredrikstad
«Likestilling – for klimaet!»