«Tro har stor betydning i menneskers liv»

Friheten til å tro kan ikke trumfe antidiskrimineringslover, undertrykkelse, fysiske og psykiske overgrep, eller norske lover forøvrig, skriver Kari Henriksen.

Kari Henriksen
Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

 

Arbeiderpartiet vil videreføre og styrke folkekirken. Men vi vil også bidra til å utvikle bedre dialog for å nå kravene vi satte til kirka om mer åpenhet, demokrati og representasjon, i alle tros- og livssynssamfunn. 

Det vil vi fordi vi vet hvor stor betydning tro har i menneskenes liv. Vi er bekymret over at enkelte samfunn diskriminerer og ekskluderer troende mennesker for den de er og gjennom sin praksis kan bidra til å hemme integrering og å bidra til segregering. I vår urolige tid er det behov for mer fellesskap. 

Retten og friheten til å tro og utøve sin religion står side om side med retten til å ikke tro, til å konvertere, frafalle eller kritisere religion.  Friheten til å tro kan ikke trumfe antidiskrimineringslover, undertrykkelse, fysiske og psykiske overgrep, eller norske lover forøvrig. Målet er klart: mindre diskriminering, økt forståelse og sameksistens, mer åpenhet og demokrati i alle tros- og livssynssamfunn. Vi mener det er mulig å sammen få til endringer som de fleste ønsker seg i alle trossamfunn.

Debatt, leserbrev, kronikker, meningsutvekslinger les her. 

Ønsket om mer dialog mellom myndigheter og tros- og livssynssamfunnene handler om respekt, felles forståelse og muligheter for å utvikle integrering og hindre segregering. 

Vi erkjenner at endring tar tid. Derfor er en samfunnskontrakt et godt redskap. Endringene kommer ikke fra den ene dagen til den andre, men utvikles gjennom god dialog over tid. En slik dialog ønsker vi å få til med tros- og livssynssamfunnene.

Debatt: «Pensjonister har de samme utgiftene som alle andre – hvorfor blir vi ikke med på lønnsutviklingen?»