«Totalt vil datalagring stå for rundt 45 prosent av Norges energiforbruk»

Sett av ti prosent av olje- og pensjonsfondet nå – til investering i ren energi, skriver Ulf Tolfsen.

Ulf Tolfsen
Fredrikstad
 

Nazi-ideologen Goebbels uttalte; «Gjentar vi en løgn mange nok ganger blir det en sannhet». Reklamebransjen og alle politiske partier benytter samme teknikk, men i tillegg følger politikerne opp ved å klandre andre, skryte av egen fortreffelighet, vri på sannheten, svare på andre ting enn det de blir spurt om og ikke minst love ting de ikke kan holde. MGP og Venstre er «gode» eksempler på dette ved å presentere direkte usannheter eller ved å utelate fakta. Det er stor forskjell på CO2-nullvekst og nullutslipp som er fysisk umulig. «I 2030 skal Oslo redusere utslippene med 90 prosent». Nullvekst er lett, men 90 prosent utslippsreduksjon er i praksis umulig.

I 2018 brukte Norge 134 terawattimer (TWh), en betydelig økning fra året før – kun 1,9 prosent var vind og eksporten nådde 21,3 TWh. Oslo sin andel er nærmere 25 TWh. Av dette står elbillading for fire MWh inkludert ladetap. CO2-utslippene fra 400.000 fossile biler utgjør ca. 800.000 tonn hvorav 30 prosent er utenfor byen. Fossile kjøretøyers «livssyklus-utslipp» plusser på med 500.000 tonn i andre land. Elbilene står for 600.000 tonn ut fra et totalt livsløp. Siden vi er tilsluttet EU´s energimarkedet vil en del av vårt forbruk være «kullfyrt».

Alle biler i Oslo står for ca. 1,7 millioner tonn CO2, men kun maks en million av disse er i Norge som en del av livsløpet. Datalagring for en million mennesker krever ufattelige mengder strøm – nye forespørsler til Statnett viser astronomiske 60 TWh. totalt vil datalagring da stå for rundt 45 prosent av Norges energiforbruk. Omregnet til CO2 vil datalagring stå for minst 500 prosent mere utslipp enn bilen. Kan vi ikke bruke mye mere Mac/PC-kompatible eksterne lagringsenheter? Ikke glem at stort energiforbruk i storbyer øker den omgivende temperaturen. Temperaturen i de store «megabyene» er opp til 1,5 grader høyere enn på landsbygda.

MENINGER: «Det er pussig at de samme som forsvarer elektrisitet bygger ut Gardermoen når vi har Rygge?

Med all næringsvirksomhet og byggeprosjekter med CO2-verstingen betong til infrastruktur og boligbygging brukes det ufattelige energimengder. Tog – og vannkraft er ansvarlig for enorme utslipp på grunn av bygging, infrastruktur og drift. Norge slipper ut totalt 53 millioner tonn CO2 av verdens totale 35 milliarder tonn. 4,2 millioner tonn av dette fra alle kjøretøy i Norge eller ca. 600.000 tonn i Oslo.

Jeg oppgir verdier fra nasjonale og internasjonale kilder, men absolutte verdier og fordeling av energiforbruk i kWh vs. CO2 krever omfattende beregninger for å fordele mellom vannkraft –, bio –, sol – og kullkraftstrøm. Ut fra forskjellige regnemodeller og ståsted vil data og underlag variere en del.

Bare utpusten fra en million mennesker i Oslo utgjør 1,8 millioner tonn CO2 årlig. Omtrent som alle kjøretøy som i snitt kun kjører en time per dag. En levende millionby er en CO2-bombe, selv drevet med hovedsakelig vannkraftenergi. Elektrifisering av kjøretøy og skip hjelper kanskje 15 prosent om vi så bruker all vår vannkraft. Norge er i en særstilling i verden og påvirker jordens forbruk og utslipp helt ubetydelig. Verden vil i hovedsak være kull –, olje – og gassfyrt til 2050.

Norge utgjør kun 0,1 prosent av jordens befolkning. Om det ikke bodde et menneske i Norge ville naturlige prosesser generert noe CO2, men vi ville ikke redusert jordens CO2-utslipp med mere enn 0,1 prosent. Vi glemmer dessuten at CO2 er «mat» for fotosyntesen og oksygen-produksjonen i verden! Problemet skapes jo av for mange mennesker og overproduksjon av CO2 selv om menneskene kun står for seks prosent av all CO2. Så kjære Lan, Trine og Elvestuen slutt å juge.

I global sammenheng må vi utvikle nye rene energikilder for å monne. Kinesiske og franske forskere samarbeider om gigantiske kostbare fusjonsprosjekter som kan komme i drift rundt 2025. Noe mere usikre prosjekter som EMNC Fusion og Cold Fusion kan også gi oss ren energi – men lider av investeringstørke. det bedrøvelige er imidlertid at dette ikke hjelper.

Skal vi overleve på sikt og redusere klodens temperaturøkning til under 1,5 grader og ikke minst bevare artsmangfoldet, ville dyrt, natur med store skoger, jordbruksareal etc. må jordens befolkning hurtigst mulig stabiliseres rundt pluss 3 milliarder. Dette er også påkrevet for å ha vann nok. Politikere; dere kan ikke lenger feie upopulære temaer under teppet, klodens befolkning må hurtigst mulig tilpasses ressurstilgangen og CO2-tålegrensen!

En siste kommentar; Man venter nå en nedgang i verdensøkonomien og et børsfall på opp mot 20 prosent. Er det ikke bedre å sette av ti prosent av olje-/pensjonsfondet til å investere i ren energi nå? Vi kan få til noe for tusen milliarder kroner – ikke minst hitech arbeidsplasser.

MENINGER: «Den umulige klimakampen - det eneste som kan redde oss er å stoppe befolkningsveksten»