«Tilby konseptet AlmenBolig+ til unge i Fredrikstad»

Når ikke lokalpolitikere tar initiativ og setter boliger for unge på dagsorden blir det verre og verre å løse inngangsbillett, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen i dagens leder.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og lederskribent

Oslo kommune presenterer nå en modell som skal gjøre det enklere og rimeligere for førstegangsetablerere.  Som Dagsavisen har omtalt planlegger byrådet i Oslo en modell med tre muligheter: Innsats for leiebolig – leietaker får lavere leie mot enkle vedlikeholdsoppgaver. Etablererbolig – kommunen bygger og selger boliger, beholder en andel som gjør at markedsprisen forholdsmessig blir lavere. Leie til eie-boliger – Husleien blir nedbetaling av boliglånet og på sikt kan leietakeren dermed få mulighet til å kjøpe boligen. Modellen Oslo har tatt utgangspunkt i er hentet fra prosjektet AlmenBolig+ i Danmark. Boligene er del av et fellesskap hvor du bidrar med ulike oppgaver på eget område og i fellesområder. «Førstegangsutleie» skjer ved loddtrekning. Danske AlmenBolig+ bygger også enkle modulboliger. Prisen blir lav men du må selv sette opp skillevegger i boligen.

Som vi tidligere har omtalt på denne lederplass utviklet Sandnes kommune i samarbeid med OBOS en modell som skal gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet. «Leie-til-eie» er konseptet, hvor 70 prosent av boligen selges og boligkjøper finansierer kjøpet med fem prosent egenandel. I løpet av fem år skal boligkjøper betale ut OBOS og blir dermed hundreprosenteier.

Les også: Eiendomsutvikler har kjøpt dette huset for 4,9 mill (Demokraten+)

Selv for boligbyggelagskonsernet OBOS vil ikke en slik modell bli mer enn en skisse på tegnebordet hvis ikke kommunen stiller tomt til disposisjon – og gir betalingsutsettelse på deler av kjøpesummen. Boliger til førstegangsetablere som ikke klarer å innfri dagens krav til egenkapital har i beste fall blitt noen sporadiske «flopper» her i Fredrikstad. For å dekke både nåværende og framtidige boligbehov er sannsynligvis modellen med tre valgmuligheter den som også bør etableres i Fredrikstad. Men uten lokalpolitikere som tar initiativ og setter dette på dagsorden vil det bli verre og verre å løse inngangsbillett – hittil har det vært stille.