«Til Hvalers innbyggere. Fakta om eiendomsskatten. Tilsvar til Høyres ordførerkandidat»

Da Hvaler kommune innførte eiendomsskatt i 2013, med Høyres støtte, var det eneste alternativet egen taksering av eiendommene, skriver Rolf Baltzersen.

Rolf Baltzersen
listekandidat for Hvaler Arbeiderparti

 

Skattesatsen ble to promille, og det ble intet frivillig bunnfradrag eller frivillig reduksjonsfaktor for eiendommens verdi. Slik har det vært siden. Senere ble det innført et takseringsalternativ til. Dette baserte seg på Skatteetatens eiendomsdata og har hatt en obligatorisk reduksjonsfaktor på 20 prosent på eiendommens verdi.

Fra skatteåret 2020 er eiendomsskatteloven endret slik at kommunene uansett takseringsalternativ må bruke en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent ved skattlegging av eiendommene. For Hvalers vedkommende betyr dette at eiendommenes skattegrunnlag reduseres med 30 prosent og eiendomsskatten deretter. Hvalers rådmann antar i budsjettdokumentet for 2019 at det for Hvaler kommune vil dreie seg om et inntektstap på 11 til 12 millioner kroner i 2020. Å kompensere tapet kan skje ved å øke skattesatsen litt fra 2 promille som den er nå. Forutsetningen for Arbeiderpartiet for en slik økning vil være at den enkelte eiendom får samme skatt som før. Det er derfor «fake news» når Høyres ordførerkandidat, Marita Wennevold Hollen, påstår at Arbeiderpartiet «må øke eiendomsskatten for å demme opp for retaksering på 30 prosent og for sine lovnader i sitt program».

 

Hollen har gjentatte ganger kommet med denne uriktige påstanden. Hun uttaler at det er et enkelt regnestykke at eiendomsskatten kommer til å gå opp dersom Arbeiderpartiet skal greie å finansiere sine valgkampløfter. Hun tillater seg videre å hevde at Arbeiderpartiet i motsetning til Høyre ikke er opptatt av nye arbeidsplasser og næringsutvikling. Det er et særdeles stivt stykke å påstå at Arbeiderpartiet ikke er opptatt av nye arbeidsplasser og næringsutvikling. Det er partiets uttalte politikk å sørge for arbeidsplasser, verdiskaping og næringsutvikling over hele landet.

Hollen sier at Høyre for sin del vil fjerne eiendomsskatten på Hvaler de neste fire årene ved å bedre kommuneøkonomien. I mellomtiden vil det bli innført et bunnfradrag som gir mindre skatt. Men hvordan skal dette skje? Høyre har i 12 år sammen med Fremskrittspartiet hatt muligheten til å få Hvalers økonomi til å skinne. Er også dette et enkelt regnestykke for Hollen? Kan vi andre få gleden av å se fasiten nå?

DEBATT: 
«Hva er viktig for Hvaler i fremtiden?»
«Borgerlig side skaper framtiden i Hvaler»