«Tankevekkende resultater fra Sverige og Fredrikstad»

Dessverre så vi at denne oppfølgingen manglet i de ellers utmerkede planene for bygging av nye Onsøyheimen sykehjem. La oss slippe flere slike «glipp», skriver Gretha Thuen.

Gretha Thuen
Bystyrerepresentant Høyre

 

Rapporten «Intraprenörskompasen 2019 – Grönt Intrapenörskap» viser dessverre at det er altfor lav grønn aktivitet både i offentlig og privat sektor. Men uansett hvilken bransje forskerne i rapporten har studert, så ligger offentlig sektor etter den private når det kommer til grønn fornyelse.

Initiativtakere til grønn fornyelse i svenske bedrifter kommer ikke fra miljøaktivistene eller de som drives av mest panikk og uro for klimaet, snarere tvert imot. De som gjennomfører den grønne omstillingen, er de som vanligvis står for fornyelse i organisasjonen og som er vant til å gjennomføre fornyingsprosjekter.

Les også: «La oss snakke hverdagsrasisme.Nå!»

Vi står overfor et paradigmeskifte dersom vi skal oppnå bærekraftsmålene vi har satt i FN Agenda 2030. Omstillingen kommer samtidig med den digitale omstillingen og økt konkurranse fra globale aktører. For å oppnå ønsket endring kreves det både vilje, mot og kompetanse om hva som virker.

God ledelse er avgjørende, og initiativene må komme fra toppen. I styrerommene og i kommunestyrene må det jobbes systematisk med denne grønne omstillingen. Derfor foreslo jeg for bystyret i Fredrikstad at alle saker som legges frem til politisk behandling får en kort redegjørelse om hvordan forslaget til vedtak påvirker miljø og klima.

Les også: Marte ble utfordret til å utforske sine drømmer – resultatet ble Trosvik hagepark (+)

Bystyret ga sin fulle tilslutning på tampen av 2019. Nå haster det med administrasjonens oppfølging av vedtaket. Dessverre så vi at denne oppfølgingen manglet i de ellers utmerkede planene for bygging av nye Onsøyheimen sykehjem. La oss slippe flere slike «glipp».

Fikk du med deg denne om Solveig Egeland? – Hvor stor må ei hytte være for å nyte en kopp kaffe på trappa? (+)