Støtt opp om sentrumsutviklingen – stem Arbeiderpartiet!

Nå bør også Gamlebyen få sin velfortjente del av oppmerksomheten.

Mona Mathisen
listekandidat for Fredrikstad Ap

Fredrikstad er en flott by – det er det mange av oss som er enige om.

De siste åtte årene har flertallet i bystyret under Arbeiderpartiets ledelse sørget for å utvikle bykjernen. Gågata og flere av byens torv er oppgradert og sørger for et levende sentrum. Barn leker der det før var parkering, og i gågata er det sjelden stille.

Gangbro til Kråkerøy og gratis ferge er andre positive tiltak som gjør byen populær. Dette kombinert med mange spennende arrangementer gjør at turistene strømmer til – noe som er positivt for mange næringer. Fredrikstad Arbeiderparti vil videreutvikle gjestehavn og bobilparkering for å forsterke turiststrømmen. Et enda bedre fergetilbudet med nye anløp og god korrespondanse mellom ferger, buss og tog vil være positivt både for egne innbyggere og de som besøker oss.

Mye av det som har skjedd til nå har vært konsentrert rundt sentrum. Nå bør også Gamlebyen få sin velfortjente del av oppmerksomheten! Fredrikstad Arbeiderparti har derfor programfestet at Gamlebyen bør få sin egen sentrumsleder, og at det skal lages en egen kommunedelplan for Gamlebyen.

Da kan vi få en enda mer levende bydel, og det blir lettere å være næringsdrivende i Gamlebyen hele året. Slik kan ildsjeler som jobber med ulike arrangementer i Gamlebyen få verdifull drahjelp når det gjelder markeder, festivaler og annen aktivitet.

Sørg for fortsatt god byutvikling – stem Arbeiderpartiet ved lokalvalget!