Stemmerett der du bor

Ola eier en leilighet i Oslo hvor han er fastboende. I tillegg har han sammen med søster en hytte på Hvaler og sammen med kona en hytte i Bødalen. Søster bor i Lillestrøm. Følg med nå.

Camilla S. Eidsvold
ordførerkandidat (SV) i Fredrikstad

Mange har hatt fine dager på hytta i sommer. Hytta er for mange selve bildet på barndomsminner, sommerdager med krabbefiske og bading, påskerenn og familietid.

I Norge er det nesten en halv million hytter. Den nye og merkelige konstruksjonen kalt Viken vil bli et fylke med hundretusenvis. Og det er ikke rart. Østfold, Akershus og Buskerud har store naturskjønne områder med et mangfold av opplevelser gjennom hele året.

MENINGER: Vil man stemme på Hvaler, får man melde flytting

I den siste tiden har det vært en interessant debatt om lokal stemmerett for hytteeiere. Det kan være frustrerende for hytteeiere at det er de fastboende som bestemmer der hytta ligger med helt andre interesser enn hyttefolket.

I enkelte områder er hytter en viktig inntektskilde for kommunene både gjennom kommunale avgifter på vann og kloakk, forbruk og mange steder også gjennom eiendomsskatt. Men selv om hyttefolket legger igjen penger lokalt er det ikke sånn at hyttefolket skal bestemme over lokalsamfunnene.

En kommune har ansvar for helsestasjoner, barnehager, grunnskole, deler av NAV, eldreomsorg, legevakter, næringsutvikling og mye mer. Noe av dette berører hytteeiere, men mye vil aldri hverken berøre eller være av interesse for dem i motsetning til fastboende.

MENINGER: Den populistiske valgkampen fra Frp og Høyre har startet på Hvaler

Mange har også hytter sammen med andre i familien. Et eksempel kan være:

Ola eier en leilighet i Oslo hvor han er fastboende. I tillegg har han sammen med søster en hytte på Hvaler og sammen med kona en hytte i Bødalen. Søster bor i Lillestrøm. Hvis en legger eiendomsbesittelse til grunn vil han, søster og kone ha til sammen syv stemmer hvis de skulle hatt stemmerett når de eier hytte.

Når sesongen er over sitter øyfolket på Hvaler igjen og hemsedølingene fortsetter hverdagen selv om skisesongen er over. Jeg tror de fleste fastboende setter stor pris på det hyttegjestene bidrar med lokalt. Men rike lokalsamfunn bygges i hverdagen – ikke i ferieukene.

Det er ikke dermed sagt at hytteeiere ikke kan ha dialoger og være med i medvirkningsprosesser som hytteeier, men det er noe helt annet enn å bestemme over fastboende sin hverdag.

MENINGER: Stakkars hyttekommunen Hvaler

Vårt demokrati er tuftet på prinsippet: «en person, en stemme» og dette helt uavhengig av hva du er eller eier. Her er vi alle like. Det er bare 100 år siden de aller siste i Norge fikk stemmerett, de som eide intet og tjente intet. For å opprettholde demokratiet må det, etter min mening, være basert på at alle er like, uavhengig av eiendomsbesittelse, inntekt, kjønn og alder. Der du er fastboende må være der du har stemmerett.

Bakgrunnen for noen hytteeieres iver etter å påvirke lokale avgjørelser, bunner nok ikke i ønsket om å endre skole-, helse- eller eldrepolitikken, men først og fremst ønsket om å droppe eller redusere avgifter og eiendomsskatt ilagt hytteeiendommen. Husk da at den lokale kommunen tar kostnadene ved det økte presset på naturen, nedbygging av naturen og at eiendomsskatten er en kjærkommen inntektskilde til velferdstilbudet for lokalbefolkningen.

Nyt hyttelivet, men stem der du bor!

MENINGER: Hvordan har du hatt det i sommer?