«Stakkars hyttekommunen Hvaler»

I 50- og 60-åra fikk de arbeidsomme menneskene bygget sine små «slott»

Odd Løkkevik
Tidligere leder av Hvaler Hytteforening

Den 9. juli var det å lese i Aftenposten et innlegg med bakgrunn i et intervju med generalsekretæren i Norsk Hyttelag. Han var inne på tanken om at hyttefolket burde ha stemmerett i den kommunen de hadde hytte - med en endring i valgloven. Leder av Hvaler Hytteforening, Mona Flemmen, fulgte opp i Fredriksstad Blad den 12. juli med «Vil ha stemmerett på hytta».  Disse forslag/meninger ble konfirmert av sauebonde Han Hermann Utgård den 25. juli med «Stemmerett for innbyggere - ikke for hyttefolk».

DEBATT: «Borgerlig side skaper framtiden i Hvaler»

Aftenposten hadde et den 9. juli et stort oppslag - også på første siden om at «Hyttekommunenes dilemma: får ikke betalt for nødvendig helsehjelp». Etter å ha ferdes på og rundt Hvaler siden 1954, og vært leder av Hvaler Hytteforening i 13 år, fikk jeg for 50 år siden bygget meg en liten datsja. I 50- og 60-åra fikk de arbeidsomme menneskene bygget sine små «slott» etter på ha slept rivningsmaterialer i eka etter snekkene. Men i 1971 -73 var de kommet så mange fritidsboliger at det ble behov for mere strøm som 4.200 av disse ønsket seg. Strømmen hadde inntil da kommet i «klædder» som hvalerfolket sa.  Nye kraftledninger, trafoer mv. ble bygget av Hvaler Everk. Hvem betalte det?

Da fastlandsveien kom i 1971 ble den nedbetalt i 1977.  Det var hovedsakelig blitt gjort i de fire sommermånedene! Etter at Hvalertunnelen ble bygget måtte bommen flyttes til Stokken. Kommunestyret vedtok da, enstemmig, at fastboende, som hadde bygd seg «hus og hytte i ett», etter at fastlandsveien var nedbetalt, skulle betale kr. 10 mens hyttefolket som hadde betalt fastlandsveien skulle betale kr.50! Dagbladet hadde den 18. juni et stort oppslag om Frp-ordfører Eivind Herman Borge - «Kongen av eiendomsskatten».

DEBATT: «Vi har gjort Hvaler bedre!»

Der kom det klar fram at Hvaler kommune toppet lista over eiendomsskattene i Norge med kr. 8.043 per år.  Inger over!  Men det kom også fram at hytte-eiene på Hvaler bidro med kr. 26 mill. i året. Det var dobbel så mye som de fastboende, men ifølge ordførerkandidaten til Ap., Mona Vauger, helt nødvendig for eldreomsorg og skoler. 

At kommunen ynker seg over å måtte betale noen tusenlapper for å hjelpe et eldre ektepar i hytta på Søndre Sandøy er vel «som normalt»!

Ja. stakkars Hvaler.  Vi som har bidratt til at kommunen er det den er i dag får bare «raute» som min fars okse «Baldus» gjorde i 1946!

DEBATT: «Det betyr noe hvem som styrer Hvaler kommune»