Som California?

Vi hører løfter fra Frp om at de vil selge Hvaler på linje med California.

Wenche Wroldsen
listekandidat for Hvaler Ap

Hvaler Høyre vil satse på ny hyttebygging og løfter om ny næring og nye arbeidsplasser.

Jeg har vært så heldig å få tillit fra innbyggerne og få være en del av kommunestyret disse fire årene, og ønsker å være med videre hvis jeg får fortsatt tillit.

Jeg mener det er viktig med et nytt skifte på Hvaler nå. Hvorfor?

Hvaler Ap ønsker nok ikke å selge Hvaler på linje som California.

Vi ønsker trygge arbeidsplasser for ansatte, de som trenger pleie og omsorgstjenester i Hvaler skal oppleve en god trygg og tilpasset omsorg.

Vi vil også satse på å skape arbeidsplasser og en videre utvikling av Hvaler. Men her er politikken til Frp, Høyre og Ap forskjellig.

Vi ønsker å satse på stedstypisk næring og småskalavirksomheter som fiskeri, jordbruk, lokalmat, håndsverksforetak osv. Det mener vi er til det beste for Hvaler og det kan også lokke nye flotte kreative mennesker som vil flytte hit ut til vår flotte natur og beliggenhet.

Høyres ordførerkandidat uttaler at ny hyttebygging i forhold til vedtatte arealplan er velkommen, fordi dette er et av våre viktigste næringsområder. Hva hun mener med det er uvisst.

Vi har gjennom disse fire årene blitt presentert for både «flotte hotellplaner» og annen viktig og spennende satsing innen næring, men hva har skjedd og hvilke satsingsområder er i gang? Det kunne vært interessant å vite.

Derfor igjen ønsker jeg et skifte til et Hvaler som vil satse på nærhet til innbyggere og prioritere Hvaler-naturens unike kvalitet, som må bevares for fremtiden. Det fine kystlandskapet skal også fremtidige generasjoner ha glede av.

Så får heller de som har lyst og mulighet ta en reise og oppleve California.