«Som bilkjørende pensjonist er mitt CO2-fotavtrykk trolig halvparten av en gjennomsnittlig ungdom»

Kjære ungdommer; jobb med det som monner og vær gjerne miljøbevisst. Men ikke la dere manipulere – og ikke minst prøv å ta rasjonelle valg basert på fakta, skriver Ulf Tolfsen.

Ulf Tolfsen
Fredrikstad

 

Jeg ser med bekymring på utviklingen av kommende valg som opplagt er preget av «fake news». Dette er spesielt kritisk vis-à-vis unge velgere og i særdeleshet MDG. Årsaken er entusiasmen som er knyttet til miljø – en drivkraft som er sterkere en konvensjonelle mindre dramatiske temaer. Faren med å gløde for saken sammen med likesinnede er «massesuggesjon» som en del av en gruppe. Man kan lettere svelge «fake news» og bli blind. Eksempler på dette er nazipartiets utvikling, pionerene i DDR, de blå ungdoms-pionerene under Putin og faktisk Bellona og Greenpeace etc. Denne form for «fargede» grupperinger har eksistert til alle tider og var kanskje farligere i gamle dager under diktaturer, men historien ser ut til å gjenta seg over hele verden. Faren nå er påvirkningen av «fake news» og multimedia med ubegrenset info.

MENINGER: «En stor offentlig sektor er omtrent som en «parasittorganisme» som til slutt tar livet av verten»

Jeg merker nå tendenser til at spesielt MDG seiler fram på en bølge av halvsannheter og fordreining av virkeligheten. Så dumt, sannheten vil komme fram. Noen eksempler; «Elbiler er nullutslipp kjøretøy» – hvis det er tilfelle hvorfor forby trafikk i byene? Selvfølgelig tar bilen plass og kan være farlige, men elbilen forurenser minst 80 prosent av en bensinbil ut fra livssyklusbetraktninger, «ikke null». For å si det rett ut, MDGs siste påstand om at Oslo skal bli verdens første nullutslipp-by innen 2030 er bare PR-bløff. Alt energiforbruk resulterer i mer eller mindre CO2-utslipp, selv vannkraft. Oslo vil minst bruke 30 TWh i året og «CO2-bomben» data, vil kreve opp mot 10 TWh. Bare befolkningen vil slippe ut to millioner tonn CO2 ved å puste. Med et åpent EU-kraftmarked må vi kunne regne med ti prosent kullfyring eller millioner av tonn CO2. Nettoeffekten av vindmøller overdrives og man er naive med hensyn til det globale energibehovet. Teknologisk utvikling skjer så raskt at dagens problemer nødvendigvis ikke er noe problem i framtida.

De fleste unge er barn av velferdsstaten som er skapt av oljen som vil være vår hoved energikilde fram mot 2050, uansett hva MDG og Norge mener. Vi utgjør kun 0,1 prosent av klodens befolkning og det hjelper lite hva vi mener. For tida pågår leteboring over hele verden for å få ned kullforbruket som tross alt er den mest urene energikilden. Digitaliserte ungdommer kan hurtigst mulig bidra ved å begrense telefon- og databruk som er fem ganger så forurensende som bilen, og vil kreve minst 50TWa eller 35 prosent av Norges totale elforbruk – vanvittig!

Den største synderen er imidlertid «overbefolkning», men det tør ingen ta opp. Man er helt hekta på sykkelstier som skal erstatte bilen. Man løser ikke miljøproblemene ved å krongle det til for ikke bare personbil trafikk, men også næringsliv og nyttetrafikk. På grunn av skilting må store varebiler kjøre fem kilometer i stedet for 200 meter. Er det miljøvennlig? Selv om jeg som pensjonist og kjører bil, er mitt CO2-fotavtrykk trolig halvparten av en gjennomsnittlig ungdom. Min egenanalyse viser følgende; Jeg bruker lite på klær, dusjer på fire liter og har 18 grader innetemperatur. Jeg har reist over hele verden og vært 12 ganger i Østen, men som designer og produktutvikler har dette imidlertid resultert i salget av titusenvis av miljøvennlige sykkelvogner, rullatorer og redningsutstyr, så jeg kommer vel ut på plussiden i CO2-regnskapet? Hvor havner du?

LES OGSÅ: – Politikerne må ikke bare høre, de må gjøre

Fakta er at vi kan spise grønt, reise lite, bruke lite, spare energi og være bevisst – men det hjelper ikke – selv om «cold fusion» og kinesernes fusion er nær et gjennombrudd. Skal vi bevare alle arter og ha nok ressurser, mat og vann til alle bør jordens befolkning ikke overstige i overkant av tre milliarder – uansett om vi får fram nullutslipp-energi. Jeg spøker ikke. I 2050 når vi ca. ni milliarder og passerer grensen for en bærekraftig befolkning. Bare kineserne har gjort noe med befolkningsveksten. Hvis vi ikke gjør noe dramatisk, opplever atomkrig eller et asteroidetreff, vil vi i 2100 være 20 milliarder på en ødelagt klode. Dette er ikke «fake news». For all del hvorfor kan ikke MDG, Bellona, SINTEF eller andre regne fram data som vil bekrefte dette. Det bedrøvelige er at flere uavhengige spesialistgrupperinger har dokumentert dette.  FN tør ikke røre temaet.

Kjære ungdommer med Greta i spissen; Tusener bør protestere foran FN-bygningen. Temaet er konkret og det heteste i kampen om miljø. Jobb med det som monner og vær gjerne miljøbevisst, men baser det på fakta. Ikke la dere manipulere og ikke minst prøv å ta rasjonelle valg basert på fakta. 

Fikk du med deg denne? Grethe går til krig mot «mikroplast-verstingene»