«Slik møter vi i Fagforbundet Fredrikstad krisa sammen»

En av nøklene for å lykkes er et tett samarbeid mellom kommuneledelse, tillitsvalgte, verneombud på alle nivåer i Fredrikstad kommune.

Fagforbundet Fredrikstad
Lisbeth Kristiansen (leder) og Sigmund Karlsen (nestleder)

 

Mange av Fagforbundets 400.000 medlemmer er blant de som i disse dager holder samfunnet vårt i gang. Vi organiserer de i helsevesenet som skal holde viruset på avstand fra de som kan bli alvorlige syke, og de som skal tilby støtte, lindring og behandling. Våre medlemmer har også andre samfunnskritiske jobber, blant annet innen renhold, renovasjon, brann, IT, kollektivtrafikk og Nav.

Vi organiserer innenfor hele «næringskjeden» i samfunnet og dere er nå viktigere enn noen gang før, og det er også våre verdier: omtanke, solidaritet og samhold.

Fagforbundet Fredrikstad har tillit til landets og de lokale fagmyndigheter og deres håndtering, men det er ingen tvil om at denne situasjonen vil kreve mye av mange. Mange av oss skal jobbe mye mer enn vi pleier, og med andre oppgaver enn til vanlig.

Meninger: «Det er i krisesituasjoner du ser hvor viktig det er å være organisert»

I tida framover er det særlig viktig at arbeidstakere og arbeidsgivere ser med friske øyne på hvordan oppgavene best kan løses og fordeles. Vi ser at kommuner i det ganske land bruker faggrupper med litt andre «øyne» enn det vi opplever til daglig. Yrkes og profesjonsgrenser er ikke lenger idealer, vi kurser på tvers av disse og får maks ut av den kompetansen og arbeidskraften vi besitter, og dette er det bare å fortsette med. Bygge ut «kompetansekapasiteten» på de ansatte vi har.

En av nøklene for å lykkes er et tett samarbeid mellom kommuneledelse, tillitsvalgte og verneombud på alle nivåer i Fredrikstad kommune. I sine roller har de førstehåndskunnskap på sine felt og kjenner godt til hvor skoen «trykker» ute i tjenestene. De er også gode bidragsytere i informasjonsflyten.

Fagforbundet Fredrikstad er trygg på at vi kommer oss gjennom koronakrisa ved å stå sammen om den jobben som skal gjøres. Tusen takk til alle som nå gjør en stor innsats for fellesskapet!

Leserbrev: «Takk til de «virkelige heltene» i Fredrikstad-samfunnet»