«Skrot ordningen med lærerspesialister»

Kunnskaps– og integreringsminister Trine Skei Grande bør avvikle lærerspesialistordningen og erkjenne at regjeringen gjorde en feil da den ble innført som en toårig pilotordning høsten 2015. Lærerspesialistene skaper et A– og B–lag blant norske lærere.

Jeanine Norstad
fylkesleder i Skolenes landsforbund Viken

 

Regjeringens satsing på lærerspesialister er en provokasjon mot den norske lærerstanden og undergraver det kollektive lønnssystemet. Alle som har lærerutdanning er lærerspesialister. Ikke bare det fåtallet som får 55.000 kroner mer i lønningsposen enn sine kolleger.

De såkalte lærerspesialistene, som det per i dag er 205 av i Viken, skal tjene som veiledere for andre lærere og bidra til faglig styrking av lærerkollegiet. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmene er imidlertid Skolenes landsforbund av den oppfatning at ordningen ikke fungerer etter hensikten. Lærerspesialistene har ikke tydelige nok instrukser når det gjelder arbeidsoppgavene og hvordan de skal løses, så ordningen lever ofte sitt eget liv i skolehverdagen.

Dette synliggjøres også i sluttrapporten for den toårige pilotordningen, i regi av NTNU og NIFU på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, som konkluderer med at få av lærerspesialistenes kolleger har opplevd de som ressurser i sitt arbeid, og at ordningen er dårlig forankret innad. Denne rapporten bør kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande lese med lupe, for hun er virkelig på bærtur når hun i pressemeldingen prøver å forsvare lærerspesialistene med denne ordbruken: «Evaluering av ordningen i de to første årene viser at det var store forventninger til at ordningen skulle bidra til bedre undervisningskvalitet i skolen.» Hvordan kan en statsråd forsvare å utvide en høyst kritisert ordning basert på forventninger til at den fungerer? Nei, pengene som brukes på ordningen bør i stedet brukes enten til økte midler til etterutdanning for alle lærere som ønsker faglig påfyll rettet mot tidlig innsats, eller til å få på plass rammene som mangler i intensjonsavtalen om veiledning av nytilsatte, nyutdannede lærere.

Når kunnskapsministeren i en pressemelding 1. mars sier at hun og regjeringen skal fortsette satsingen på lærerspesialister, vitner det også om at statsråden mangler respekt for reglene i arbeidslivet. Gjennom regjeringens satsing på lærerspesialister bryter de med tariffavtalene lærerne har. Skolenes landsforbund, og vår tariffmotpart KS, har over årtier laget et lønnssystem for lærere, som vi forholder oss seriøst til. Kunnskapsdepartementet har nå opprettet en ny stillingskategori uten at partene i arbeidslivet er involvert. Dette er et angrep på den norske modellen i vår sektor, og slår en kile i det kollektive lønnssystemet.

Grande bør avvikle lærerspesialistordningen og erkjenne at regjeringen gjorde en feil da den ble innført som en toårig pilotordning høsten 2015. Lærerspesialistene skaper et A- og B-lag blant norske lærere. Ordningen, som fortsatt kalles en pilotordning, er mildt sagt provoserende og mangler sidestykke i norsk lønnspolitikk. Den må skrotes snarest mulig.

Les også: På jobb for medelever som trenger et avbrekk (Demokraten+)