Skatt på folks hjem

Det er betenkelig at kommunen tyr til økt skattelegging.

Gretha Thuen
listekandidat, Fredrikstad Høyre

I Norge har de fleste av oss den trygghet å bo i et hjem vi eier selv. Det skaper stabilitet i familien og i samfunnet.

Det er derfor betenkelig at Fredrikstad kommune tyr til økt skattelegging av folks hjem når det mangler penger i kommunekassa. Det kan få grunnmuren, som er selveiertanken den norske boligmodellen, til å slå sprekker å forvitre fordi kostnadene ved å eie egen bolig blir for høye.

Kommunen må som familiene sette tæring etter næring og husholdere på en klok måte med det en har. En kan ikke skaffe seg økt handlingsrom ved å skyve problemene over på innbyggerne ved å øke eiendomsskatten.

Dette er en skatt som skiller seg fra annen skattelegging ved at den er både tilfeldig og urettferdig og ikke tar hensyn til innbyggernes inntekt.