Skal de investorer, som fanger sin interesse for Hvaler, ugleses eller avvises?

Hvaler Høyre er uenig i at satsning på ny næring og tiltrengte arbeidsplasser bygger ned naturen for fremtidige generasjoner, skriver ordførerkandidat Marita Wennevold Hollen (H).

Marita Wennevold Hollen
ordførerkandidat (H), Hvaler

Jo visst ønsker Hvaler Høyre at alle kan få den gode følelsen på sitt svaberg, på sin sti eller på sin strand. Derfor har vi 100-meters beltet som ivaretar dette og allemannsrett og fri ferdsel i utmark. Vi som politikere har viktig ansvar: Forvaltning av naturen og forvaltning av økonomien, må jeg få påpeke etter Mona Vaugers innlegg forleden.

MENINGER: «Naturen er vår gullgruve»

Hvaler er forunt med et vakkert utstrakt landskap. Det meste av arealene består av nettopp naturområder. Naturlig nok også boligområder, infrastruktur og små­­­­skala­­næring. Samtidig er vi tildelt Nasjonalparken.

Om vi først og fremst skal ivareta naturen for kommende generasjoner, velge bort privatisering og tillate kun småskalanæring, hva da med økonomi for våre tjenester og velferdsgoder? Barne­hage, skole, helse/omsorg, rus, psykiatri, ungdomsklubber, gang og -sykkelveier, nye avfallscontainere, forbedringer av hullete kommunale veier, snørydding – her nevnt noen av mange viktige oppgaver. Vi vet det blir flere eldre i kommunen som vil kreve mer av vår kommuneøkonomi, vi ønsker å tilby en trygg og god alderdom for våre innbyggere.

Skal vi redusere bevilgningene til virksomhetene, for å ivareta naturen og la denne stå mer eller mindre urørt? Skal de investorer som fanger sin interesse for Hvaler ugleses eller avvises? Den kapitalen de tross alt legger inn i prosjekter eller ny næring, er deres risiko – de vet aldri om det blir tap eller gevinst. Det er heller ikke kommunens eller skattebetalernes penger som benyttes, hvorfor skal vi ikke ønske disse velkommen og tilrettelegge for dem? Er det ikke langsiktig lykke å skape et livsgrunnlag og godt fundament for en kommune og kommende generasjoner?

Hvaler Høyre er uenig i at satsning på ny næring og tiltrengte arbeidsplasser bygger ned naturen for fremtidige generasjoner. Vi har så store områder med natur, at en fornuftig og skånsom regulering til næring ikke forringer dette. Vi må bli endringsvillige. Mange tenker at det beste ofte er det gamle og vante. Det trygge og kjente.

Hvaler skal ikke endres, men vi må tenke nytt for å unngå fallgruver. Fallgruver fordi en ikke turde å satse, endre og skape, slik at samfunnet en dag stopper opp. Hvaler Høyre er opptatt av miljø og i vårt program sier vi at om vi har flere lokale miljøutfordringer, er en av de viktigste å bevare artsrikdommen.

Når det gjelder forvaltning av Hvalers kulturlandskap, er gjengroing og manglende bruk en stor trussel. Hvaler Høyre vil arbeide for å hindre dette. Vi vil blant annet løfte frem miljøsituasjonen i Vauerkilen og vil arbeide for å forbedre denne.

Vi mener at ny hyttebygging er velkommen fordi dette er et av våre viktigste næringsområder. Hvaler Høyre ønsker arealer for boliger til førstegangskjøpere, eldre, skilte og enslige som sliter for å komme inn i boligmarkedet. Vi ønsker ny næring og nye arbeidsplasser velkomne, og om undertegnede blir ordfører, vil jeg jobbe aktivt og utadrettet for dette. Slik skapes tiltrengte inntekter til kommunen.

Myndighetene belønner kommuner som står på for å skape ny næring. Dette kommer godt med i kommunekassen og øker handlingsfriheten. Det samme gjelder kommunens kostnader og organisering. Her bør det kunne hentes ut ressurser som øker tildelingen av midler til kommunens virksomheter, som for eksempel til skoler og institusjoner som Dypedalsåsen.Jeg vandret på en nydelig sti i dag og lå på et varmt svaberg. Det vil være der for bestandig.