«Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har gått fra vondt til verre»

Basale livsnødvendigheter som mat, hygiene, helsehjelp og bevegelsesfrihet er kronisk mangelvare. Nylig døde en baby av dehydrering.

Pål A. Christiansen
Regionstyrerep.Fagforbundet Viken

 

Fagforbundet Viken støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria nå» og oppfordrer alle kommunestyrer i Viken til å støtte opp om dette

Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har gått fra vondt til verre og utvikler seg nå til en humanitær katastrofe. Leiren som er bygget for 3000 mennesker, huser nå over 20 000.  Av disse er flere enn 5000 barn. Antallet vokser fra dag til dag, og leveforholdene i leiren blir stadig verre. I disse dager hvor korona-smitten spres raskt, er forholdene i flyktningleirene i ferd med å gå fra krise til katastrofe. Det er svært vanskelig å demme opp mot smitte i leirene. Der finnes ikke desinfiserende midler, medisiner, munnbind eller nok rent vann.

Basale livsnødvendigheter som mat, hygiene, helsehjelp og bevegelsesfrihet er kronisk mangelvare. Nyfødte og deres mødre sover i sommertelt. Barn driver med selvskading. Skoletilbud til barn og unge er fraværende. Nylig døde en baby av dehydrering. Mennesker brytes ned fysisk og psykisk. Vi trenger tydelige stemmer nå. 

Samtidig som kommuner i Norge legger ned botilbud og tjenester til enslige mindreårige flyktninger, lever det barn under farlige og uverdige forhold i Moria flyktningeleiren. Regjeringen handler ikke. Regjeringen svarer ut oppropet med at «Vi deler mange nordmenns bekymring for situasjonen i migrantleirene i Hellas. Norge gir derfor betydelig støtte til Hellas for å bedre situasjonen. Aller viktigst er imidlertid vårt arbeid for varige løsninger på migrasjonsutfordringene og en ansvarlig europeisk migrasjonspolitikk.»

I påvente av disse «varige løsningene» sitter det barn i Moria-leiren som ikke kan vente på dette lenger, de trenger hjelp og handling nå! Flere kommunestyrer i Norge har vedtatt å støtte oppropet. I kommuner som Trondheim og i Stavanger har kommunestyrene sagt at kommunen har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige. De ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Fagforbundet Viken håper flere kommuner vil gjøre som Trondheim og Stavanger. Fagforbundet Viken oppfordrer derfor kommunestyrepolitikere i Viken til å fremme forslag om vedtak til å støtte opp om oppropet og be regjeringen ta imot flere barn fra flyktningleirene.

Les også: – Dette er folk som jobber sammen om å ta livene sine tilbake (+)