«Sentraliseringsiveren fortsetter – nå står tingrettene i Østfold for tur»

Det verserer rykter om at en felles tingrett for Østfold skal lokaliseres på Grålum, skriver Lise Thorsø Mohr, Senterpartiet.

Lise Thorsø Mohr
2. kandidat Fredrikstad Senterparti

 

Senterpartiet er bekymret for nedlegging av tingrettene i Østfold. Hvorfor er, – eller kan det bli et problem? Det kan bli lange avstander for både de som skal administrere disse, og befolkningen generelt. Denne sentraliseringen griper rett inn den politikken Senterpartiet ikke ønsker.

Det har allerede blitt etablert fjorten tilfeller av felles ledelse i landets tingretter og jordskifteretter. Elleve er iverksatt, mens tre er kunngjort og ikke ferdige. En felles ledelse er ikke det største problemet. Faren er at dette er det første skrittet til sammenslåinger og nedleggelser. Sven Marius Urke er direktør i Domstoladministrasjonen. Han mener felles ledelse mellom flere tingretter kan demme opp for fysiske sammenslåinger. Senterpartiet er usikker på det. I Østfold har vi allerede felles ledelse av Fredrikstad tingrett og Halden tingrett.

Debatt: 
«Senterpartiet sier nei til sentralisering og nedleggelse av tingrettene»
«Domstolene i Østfold må opprettholdes»

Det verserer rykter om at en felles tingrett for Østfold skal lokaliseres på Grålum utenfor Sarpsborg.

Senterpartiet vil opprettholde en desentralisert domstolstruktur for å ivareta den lokale rettspleien. Krav til kompetanse, fleksibilitet og kapasitet kan løses på en like god måte i en desentralisert struktur, som en sentralisert. Senterpartiet vil stanse trenden hvor mindre domstoler i distriktene tappes for ressurser og utsettes for «sniknedleggelser». En viktig sak er å innføre lyd – og bildeopptak i alle norsk rettssaler. Her foreslo Senterpartiet totalt å bevilge 50 millioner i alternativt statsbudsjett for 2017. Nettopp for å styrke digitaliseringen også for de lokale tingrettene. Ap, SV og MDG stemte for sammen med Senterpartiet. Det ble nedstemt. Man kan ikke tro annet enn at her hadde «noen» en annen plan.

Domstolkommisjonen skal legge fram sin rapport i oktober. Da får vi fasiten.