«Selvhjelpsgrupper bygger trygge relasjoner»

LEDER: Det er nærliggende å tro at deltakelse i en selvhjelpsgruppe kan være en høy terskel å gå over for mange. Derfor er informasjon og åpenhet viktig, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

 

Fredrikstad kommune drar igjen i gang med seminar om selvhjelp og oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som en konsekvens av den første Nasjonale planen for selvhjelp. Arbeidet finansieres over statsbudsjettet og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Fredrikstad er en foregangskommune i arbeidet, sier Mette Smedstad, daglig leder i Selvhjelp Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold. – Kommunen har siden 2014 vært bevisst betydningen selvhjelpsarbeid har i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. Så langt har kommunens kontaktpunkt bidratt til oppstart av 15 selvhjelpsgrupper.

Helsetilbudet Rask psykisk helsehjelp (RPH) har vist gode resultater i Fredrikstad. Deltakerne får hjelp til oppstart av selvhjelpsgrupper i etterkant av tilbudet. 6 av 10 som hadde angst og depresjon før de fikk RPH, var friske ved slutten av behandlingen, viser forskning fra Folkehelseinstituttet.

Det er nærliggende å tro at deltakelse i en selvhjelpsgruppe kan være en høy terskel å gå over for mange. Noe også Mette Smedstad bekrefter. Derfor er det viktig at informasjon om tilbudet går bredt ut, og at vi alle kan snakke om selvhjelpsgrupper med naboer, kolleger, familie og venner. – Målet er ikke nødvendigvis å løse problemet, men å få en bedre hverdag og et bedre liv, sier Smedstad.

Det er få begrensninger for deltakelse. Rus, angst, depresjon, tap av jobb, sorg, spiseforstyrrelser, utenforskap og pårørendegrupper er noen eksempler. Kompetansemiljøet Selvhjelp Norge ser tydelig at selvhjelpsgrupper er en økende trend – mer kjent, akseptert og etterspurt.

Folk har snakket sammen i alle år – i en selvhjelpsgruppe er hver enkelt en ressurs!

Les også: – Det å ha noe å gå til og treffe andre mennesker er viktig for alle