«Realitetsorientering er ikke ansvarsfraskrivelse»

Det burde foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved Sykehuset Østfold (SØ) Anita Talåsen Granli vite når hun anklager meg for ansvarsfraskrivelse, skriver Monica Carmen Gåsvatn.

Monica Carmen Gåsvatn
stortingsrepresentant Høyre, familie- og kulturkomiteen

 

Når jeg i mitt tidligere svar til Waagen-Bjørnebekk har vist til styrebehandlingen i Helse Øst hvor sykehusstørrelsen ble bestemt, var dette for å presentere fakta og plassere ansvar. Ingen i daværende styret for Helse Øst, verken tillitsvalgt fra Sykepleierforbundet, eller Ap-politikere stemte sammen med meg når det gjaldt valg av sykehusstørrelse. Jeg stemte slik jeg gjorde av hensyn til pasientene og de ansatte. For mitt vedkommende var kvalitet og forsvarlighet viktigere enn lojalitet til daværende helseminister. Jeg vil ikke spekulere i hvorfor resten av styrets medlemmer, Ap og Sykepleierforbundet inkludert, ikke stemte sammen med meg for det mest hensiktsmessige alternativet. Hadde de gjort det så hadde vi sluppet å debattere sykehusstørrelsen i dag. Fakta er at sykehusstørrelsen ble bestemt under helseminister fra Ap, enten Talåsen Granli eller Waagen-Bjørnebekk liker det eller ei. Konsekvensene av det vedtaket ser vi i dag.

Talåsen Granli sier at «hun er lei av at politikere skjeller ut andre i mediene uten at det fører til en endring». Til en viss grad er jeg enig med henne. Men som mangeårig tillitsvalgt og politiker så må jeg også si at jeg er lei de som driver omkamp etter omkamp uten å ta ansvar for det de selv har vært med på å bestemme. Jeg er lei de som bevisst blander politikk med retorikk uten å ta med faktagrunnlag i debatten, kun for å skape billige poeng. Det er alltid lettere å være i opposisjon og «bevilge seg» ut av problemer. Jeg er også lei de som skyver pasientene foran seg for å slippe å ta ansvar for det de selv har vært med på å bestemme. Jeg skulle ønske at Ap sine representanter og Sykepleierforbundet sine tillitsvalgte var på banen og var like aktive når sykehusstørrelsen ble vedtatt, og at deres stemme var like høylytt da som den er nå.

Meninger: «De ansatte på Sykehuset Østfold er frustrert over den daglige kampen om kapasitet»

Som sykepleier, hovedtillitsvalgt og politiker har jeg alltid brydd meg om, lyttet til og tatt på alvor både pasienter, pårørende og ansatte. Som Høyre politiker er faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenestene noen av det viktigste sakene jeg har jobbet med og jobber for.

Jeg har nå tatt initiativ til at Stortingspolitikerne i Østfold møter ledelsen ved helseforetaket i Helse Sør-Øst, ledelsen ved Sykehuset Østfold og de tillitsvalgte for å få en redegjørelse over den nåværende situasjonen ved sykehuset. Jeg synes det er viktig at politikere får fakta på bordet og hva som er begrensninger i forhold til dagens situasjon og muligheter for fremtiden.

En saklig debatt det er det pasientene, pårørende og de ansatte fortjener.

Les også: Sju av åtte undersøkte sykehus bryter loven for utplasserte pasienter