«Politikere må en gang for alle instruere kommuneledelsen»

Ille er det igjen å være vitne til at varsleren «Helene» ennå ikke har fått sin behandling av varsling om ulovlig gjengjeldelse av kommuneledelsen. Dette er besynderlig.

Terje Syversen, Geir Olav Adolfsen, Rune Bård Hansen (bildet)
varslergruppa i Rødt Fredrikstad

Helt siden mai 2019 har «Helene», med bistand av sin advokat, meldt varsel om ulovlig gjengjeldelse. Hva er det som gjør at kommuneledelsen fra sitt bord ikke tar saken opp til en endelig avgjørelse? Er ikke kommunedirektør og hennes delegerte myndighet klar av hvilke lovverk som hviler på lovanvendelsen i Arbeidsmiljøloven? Det er både trist og oppsiktsvekkende å se hvordan «Helene» sin sak blir trenert uten at endelig svar kommer fra kommuneledelsen.

Rødts Rune Bård Hansen, en av de tre debattskribentene.
Foto: Arne Børresen Selv sto kommunedirektøren fram i et intervju av Fredriksstad Blad 20. desember 2019, og ga svar slik: «Saken avgjøres så raskt det er praktisk mulig». Diffuse ytringer ble besvart – det er en «del av en helhetlig behandling», «det ønskes å komme frem til en samlet løsning». Det lå en forventning om at saken var aktiv og at det skulle bli en sluttstrek på det hele.

Men så enkelt var det visst nok ikke. Fram til nå har det gått mange måneder siden offentligheten fikk sitt siste innblikk i saken. Og nå forteller Fredriksstad Blad igjen at saken til «Helene» står på stedet hvil. I februar fikk kommunen ny varslingsordning – etter omstridt behandling ble det etter finpussing av utkast og punkter for styrking av varslingsvernet politisk godkjent. BDO har tatt over for å ordne biffen, de skal være kommunens eksterne varslingsorgan og overvåke og rettlede kommunen fra feiltrinn i varslingssaker.

MENINGER: «Rydd opp i gammel ukultur»

Men, hva skjer i praksis? Taushet og trenering er og blir den gamle ukulturens varemerke når ansatte tør å stå opp mot urett av kritiske arbeidsforhold og bakstreversk ledelse. I saken hennes ligger det beviselig dokumenter nok til å fylle en ringperm. I den står alt som er verdt å vite om sakene «Helene» og hva de ansatte har måttet gjennomgå ved den varsling som har pågått over lang tid i systemet. Det er så overbevisende at vi lekfolk sier «nok, er nok».

Sånn som vi forstår saken, er det to mulige utfall som begge parter til syvende og sist vil ende i retten. Dersom kommunen fortsetter å forholde seg taus vil «Helene» og hennes advokat, som tidligere varslet, innen en gitt tidsfrist gå til rettslige skritt mot kommunen. Alternativet er om kommunen gir avslag på varselet om ulovlig gjengjeldelse. «Helene» vil da uansett gå rettens vei. Uavhengig av dette er det ille at en så betent sak ikke er håndtert raskere, og må ty til rettsak mot kommunen. Å vente så lenge på endelig behandling av saken er uhørt, brudd på lovverk, ikke annet enn en stor belastning for varsler.

MENINGER: «Ansatt skal ikke bære egne kostnader når kommunen har behandlet arbeidstaker feilaktig»

En slik personalpolitikk kan ikke politikere og administrasjonen være vedkjent av. Som vi har understreket, er ikke ansatte som varsler verken bråkmakere eller kverulanter. Når de først tør å føre saker om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin, er det i sannhet noe som må gjøres i praksis for at arbeidsmiljø og de ansatte skal kunne gjøre den gode jobben som kreves.

De som er ansatt som ledere fra bunn til topp, er helt og fullt ansvarlige til å følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsmiljøloven paragraf 2-5 er tydelig på at gjengjeldelse er ulovlig. Der står det ordrett hvilke rettigheter som er bestemt.

I dette tilfelle bør politisk folkevalgte ta affære, og skjære igjennom sakens status, og få den aktivisert snarest for endelig løsning. I så måte oppfordrer Rødt Fredrikstad at det blir gjort en instruksjon ovenfor kommunedirektør i denne sak.

MENINGER: «Dette må jo bare bli gratis for alle kvinner»

PS! Du leser nå en artikkel tilgjengelig for alle. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.